Technisch specialist personenauto's

Studierichting
Motorvoertuigentechniek
Locatie
Venlo - Hagerhofweg
Niveau
4
Leerweg
bol
Sector
Techniek
Duur
4 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Je houdt van auto’s en techniek. Vooral technische problemen oplossen is helemaal jouw ding. Je houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten en past die graag toe. Je neemt verantwoordelijkheid en werkt graag samen. Je vindt het prettig als je afwisselend werk kunt doen en bent leergierig. Het is een voordeel als je talenkennis hebt, want sommige montage-instructies zijn in het Duits of Engels. Collega’s aansturen en ondersteunen, klanten overtuigen en rapporten schrijven; het hoort er straks allemaal bij. Het is dus belangrijk dat je goed kunt communiceren en over leidinggevende kwaliteiten beschikt.


 • technisch inzichtInzicht hebben in de werking van machines, kunnen toepassen van natuurkundige principes en/of het zelf kunnen werken met machines en gereedschappen.
 • communicerenDe Nederlandse taal goed spreken en begrijpen en zelf te begrijpen zijn voor anderen. Vanuit mondelinge en/of schriftelijke instructie werk of opdrachten kunnen uitvoeren.
 • handvaardigheid
 • fijne motoriek
 • nauwkeurigheid

 • Soms lastige werkhoudingen
 • Niet bang zijn voor vieze handen
 • Theoretisch moeilijker (exacte vakken)
 • Kennis van elektronica, digitale communicatiesystemen

 • Je werkt bij autodealers of garagebedrijven met meer merken
 • Je bent gespecialiseerd in complexe problemen en reparaties
 • Bij onduidelijke klachten ontdek je waar het probleem ligt en wat je eraan kunt doen
 • Veel kennis van computersystemen en digitale communicatie
 • Veel overleg met specialisten en leveranciers
 • Delen van kennis
 • Aanspreekpunt voor de klant
 • Plannen en kosten in de gaten houden, administratie doen 

Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de volgende criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden. Je wordt altijkd uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.​

 • Diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Diploma gemengde leerweg.
 • Diploma theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs 3-4 havo.

Stroom je in vanuit havo en vmbo dan is wiskunde in je vakkenpakket verplichtt. Je hebt tenminste een 5,5 op je eindlijst.
Vmbo kaderberoepsgerichteleerweg dient tenminste een 7 voor wiskunde op de eindlijst te hebben.


 • Beroepsgerichte vakken en stage
 • Rekenen
 • Nederlands

In je opleiding zijn er regelmatig meetmomenten waarop we kijken wat je allemaal geleerd hebt. Zo houden we je ontwikkeling bij. Een meetmoment kan een mondelinge of schriftelijke test zijn, maar ook een practicum of presentatie. Aan het einde van je opleiding moet je een aantal kerntaken beheersen. Die kerntaken worden afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Daarna ontvang je het diploma.


Met het diploma Technisch specialist personenauto’s kun je doorstromen naar een hbo-opleiding. Bijvoorbeeld in de richting werktuigbouwkunde, elektrotechniek, autotechniek of management. 


Je maakt kosten voor leermiddelen. Houd rekening met ongeveer € 700, exclusief de kosten voor een laptop.

Klik hier voor de systeemvereisten laptop
Specifieke opleidingsinfo
Lesgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2015-2016 € 1.131. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering (de eerste betaling krijg je het eerstvolgende kwartaal na je 18e verjaardag).

Meer informatie vind je op duo.nl.

Tegemoetkoming studiekosten

Ben je nog geen 18 jaar, dan kun je vallen onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Reiskostenvergoeding
EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: (0475) 41 88 19

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Disclaimer

Schooljaar 2015-2016

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.

Anderen bekeken ook