Start
schooljaar

Op deze pagina staat alle informatie over de coronamaatregelen
voor studenten (en ouders).

Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding nu precies in zijn werk?

Onderwijs

Vanaf 1 maart zijn mbo-scholen open voor:

 • Onderwijs aan studenten die examens moeten afleggen
 • Praktijklessen
 • Onderwijs en begeleiding aan kwetsbare studenten

Naast bovenstaande krijgen alle studenten minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs. De rest van het onderwijs vindt online op afstand plaats.

 • Ja, dat is landelijk verplicht.

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt ​in ons land vanaf 1 december 2020 tot zeker 1 maart 2021 een verplichting tot het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, theaters én in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool). 

  Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag formeel niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. 

  De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Studenten dienen dit kenbaar te maken bij hun trajectbegeleider, die dit vervolgens communiceert binnen het onderwijsteam en het meldt aan de conciërge op de locatie. Deze studenten dienen er wel rekening mee te houden dat het niet dragen van een mondkapje consequenties kan hebben voor het volgen van lessen, zeker daar waar de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd of waar de beroepsgroep een mondkapje verplicht stelt.

 • Onderwijs op afstand wil zeggen dat het onderwijsprogramma voor studenten gewoon doorgaat volgens rooster, maar dan met gebruikmaking van online tools. Studenten worden geacht het onderwijs te volgen, docenten zijn beschikbaar voor studenten.

 • Ja, studenten zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Niet deelnemen aan het onderwijs kan een studievertraging betekenen of zelfs tot gevolg hebben dat de onderwijsovereenkomst ontbonden wordt.

  • Binnen- en buitensport is toegestaan.
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wanneer dit onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag je de 1,5 meter tijdelijk loslaten.
  • Kleedruimtes en douches mogen niet gebruikt worden.
  • Toiletten mogen wel gebruikt worden.
  • Er vindt een COVID gezondheidscheck plaats door docenten voor de start van een training of wedstrijd.  
  • Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten.
 • Gezien de toenemende corona-besmettingen en het risico daarop, heeft Gilde Opleidingen besloten dat de (geplande) ouderavonden tot en met januari 2021 niet fysiek kunnen plaatsvinden.

  De ouderavonden gaan wel door, maar dan digitaal, op afstand (een gesprek via Microsoft Teams). Op deze manier kunnen we het persoonlijke contact op een veilige manier laten plaatsvinden. Het persoonlijk contact tijdens de ouderavonden met ouders/verzorgers van onze studenten vinden we heel belangrijk.

 • Ja, iedereen die is gevaccineerd moet zich nog steeds houden aan de algemene coronaregels.
  Vaccinatie beschermt jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Daarnaast is het zo dat één tot twee weken na vaccinatie 60-90% van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

 • Reizen naar het buitenland wordt op dit moment afgeraden. Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen in Nederland en in het buitenland. De ontwikkelingen rond corona wisselen sterk, elk land bepaalt zijn eigen maatregelen. 

  Wil je gaan reizen of kom je terug uit het buitenland: informeer altijd naar de laatste ontwikkelingen van de Rijksoverheid, het RIVM en het actuele reisadvies.

  Ga ‘wijs op reis’ en ben je bewust van de risico’s die het reizen naar het buitenland met zich meebrengt en de consequenties die dit kan hebben voor je werk.

Binnenlandse stages

De beroepspraktijkvorming van de bol- en bbl-opleidingen gaan door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer kan begeleiden. 

De lesdagen van de bbl-studenten gaan vooralsnog door voor 4 klokuren per week.

 

 • Als jouw stage in het leerbedrijf stopt vanwege verplichte of vrijwillige sluiting, zal school beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten (op afstand) afgerond kunnen worden, zonder dat de stage-uren gemaakt worden. Natuurlijk in afstemming met jou en het leerbedrijf. Als er nu geen mogelijkheden zijn, wordt later bekeken wat er nog nodig is om aan de bpv-eisen te voldoen.

 • Je hebt het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen indien dit naar jouw opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als je besluit de stage te onderbreken, informeer je schriftelijk de school en het leerbedrijf.
  Het is niet toegestaan om je zomaar ziek te melden of weg te blijven bij jouw stagebedrijf. Hier zullen we op toezien. 

Buitenlandse stages

Dit schooljaar staat Gilde Opleidingen geen stages in het buitenland toe. 

Met uitzondering van stages in de grensgebieden België en Duitsland, waar meerdere mogelijkheden van transport mogelijk zijn. Maar uiteraard alleen als het stagebedrijf de veiligheidsmaatregelen kan waarborgen. Alle voorwaarden voor een stage in de EURegio kun je vinden in deze checklist.

  • Heb je een stage gepland voor periode 4, bespreek dan de mogelijkheden met je docent om de stage (indien mogelijk) te verplaatsen.
  • Kijk naar de mogelijkheden om in de buurlanden op stage te gaan (België, delen van Duitsland of Luxemburg). De reden waarom we voor deze landen een uitzondering maken, is dat je makkelijk terug kunt komen met verschillende typen vervoer.
  • Zoek een bedrijf in Nederland met veel internationale activiteiten. Op die manier kun je toch een beetje proeven aan de internationale context en sfeer.
 • Maak je gebruik van het Erasmus+ Programma en heb je kosten gemaakt? Dan kijken we samen met jou naar de oplossingen. Een van die oplossingen is dat we een force majeur aanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. Daarmee hebben we de mogelijkheid om (extra) gemaakte kosten te laten vergoeden. Maak je géén gebruik van het Erasmus+ Programma, dan kijken we samen met jou naar de mogelijkheden van annuleren, uitstel of andere mogelijke opties. Het is wel belangrijk dat je geen éxtra kosten meer maakt. Dus boek vooral geen tickets voor latere datum en teken ook geen huurcontracten. Doe alles in overleg met je stagebegeleider.

 • Je mag na het behalen van een diploma nog gebruikmaken van de Erasmus+ beurs om binnen Europa een stage te doen. Die stage moet dan wel binnen het jaar nadat je bent afgestudeerd uitgevoerd zijn. Je stage voldoet aan dezelfde voorwaarden als een stage tijdens je studie. Dit is een unieke kans om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren voordat je gaat werken of verder studeren. Bespreek de mogelijkheden met je docent, mentor of het Bureau Werk en Stage. Meer info klik hier.

 • Check de richtlijnen voor reizen vanuit Nederland naar België of Duitsland.

  Hou deze websites regelmatig in de gaten. Er kunnen tussentijds wijzigingen optreden. Leef de regels zorgvuldig na want hier wordt streng op gecontroleerd. Ook nadat je bent teruggekeerd.

Studiebegeleiding

Wij vinden het belangrijk om de juiste ondersteuning te bieden hoe je het beste thuis aan de slag kan gaan en je studie op een goede manier kunt voortzetten.

 • Maak een weekplanning waarin je eerst alle verplichte werkzaamheden opneemt. Daarna vul je je weekplanning aan met activiteiten die je in je vrije tijd doet, zoals sporten. Vervolgens plan je je overige taken en huiswerk in. Als deze niet meer in je planning erbij passen, dan kun je het beste schuiven met vrijetijdsactiviteiten.

 • Vul gedurende de week elke dag je planning aan met nieuwe activiteiten die erbij komen zoals online lessen of huiswerk. Probeer je taken te nummeren en plan geregeld pauzes in als je aan het werk bent. Maak voor elke week een nieuwe weekplanning en bekijk welk moment het beste past om dit te doen, bijvoorbeeld op een vrijdagavond als de week geëindigd is.

 • Het is erg belangrijk om zoveel mogelijk ritme en structuur in je dag aan te brengen want dit zorgt voor rust in je hoofd. Probeer privé en studie zoveel mogelijk gescheiden te houden. Ga af en toe naar buiten voor frisse lucht en houdt contact met familie en vrienden, online of telefonisch.

 • Door het maken van een planning kun je zelf je eigen tijd indelen waardoor je motivatie omhoog gaat en je effectiever aan het werk bent.

Algemene vragen

Loop je ergens tegen aan? Vragen rond richtlijnen, geef het dan door via het KCC (088 – 468 2020) of info@gildeopleidingen.nl.

Belangrijke maatregelen

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zijn:

 • was handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • schud geen handen

Op de website van het RIVM vind je meer informatie.