Blijf up-to-date

Het corona-virus en alle maatregelen grijpen ook in op het onderwijs bij Gilde Opleidingen. De gezondheid van studenten en medewerkers staat voorop. Tegelijkertijd gaat het onderwijs door. Weten wat dat allemaal betekent? Klik hier voor vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden

Informatie
Corona virus

Op deze pagina staat alle informatie over de coronamaatregelen
voor studenten (en ouders).

Examinering

Update 20 mei 2020

Vanaf 15 juni gaan we op locatie te examineren voor studenten die moeten diplomeren.

 • Studenten krijgen tijdig van hun opleiding een persoonlijk bericht met informatie over hun examens, met daarin vermelding van datum, tijdstip, locatie en de maatregelen die wij in acht nemen.

 • In de planning van examens houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van OCW. Het aantal studenten in onze gebouwen is beperkt en de examens vinden plaats in lokalen met maximaal 9 of maximaal 16 personen. Het toegestane  aantal is afhankelijk van de grootte van het lokaal.

Onderwijs op afstand

Update 20 mei 2020

Bij Gilde Opleidingen gaat het onderwijs op afstand (online en digitaal) vooralsnog door.

 • Onderwijs op afstand wil zeggen dat het onderwijsprogramma voor studenten gewoon doorgaat volgens rooster, maar dan met gebruikmaking van online tools. Studenten worden geacht het onderwijs te volgen, docenten zijn beschikbaar voor studenten.

 • Ja, studenten zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Niet deelnemen aan het onderwijs kan een studievertraging betekenen of zelfs tot gevolg hebben dat de onderwijsovereenkomst ontbonden wordt.

 • We gaan door met onderwijs op afstand, online en digitaal. Daarnaast zullen we alles in het werk stellen om examinering en praktijklessen in onze gebouwen te realiseren voor studenten die dit jaar nog hun diploma kunnen halen. Uitgangspunten daarbij zijn dat veiligheid en gezondheid van studenten én medewerkers gewaarborgd moeten zijn. 

  We onderzoeken ook hoe we voor andere groepen studenten het onderwijs op locatie kunnen opstarten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we je informeren. Tot die tijd heb je onderwijs op afstand.

Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding nu precies in zijn werk?

Hulp bij problemen privé? Wij zijn er voor jou!

Heb je problemen in je privé-/thuissituatie dan kan de schoolmaatschappelijk werker je helpen. 

Telefonisch spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur – 15.00 uur. Telefoonnummer: 06-20652116 of stuur een mailtje naar advieslijn@rocgilde.nl

Binnenlandse stages

Bol-studenten
De beroepspraktijkvorming van de bol-opleidingen gaan door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of jou niet meer kan begeleiden. Voor studenten van Gilde Zorgcollege, Gilde School voor Pedagogiek en Gilde Entree Onderwijs kan dit afwijken.

Bbl-studenten
Als bbl-student heb je een arbeidsovereenkomst en volg je in de regel 1 dag per week les op school. Alle lesdagen gaan voorlopig niet door. Zodra dit wijzigt dan krijgen jullie hierover bericht.

 • Als jouw stage in het leerbedrijf stopt vanwege verplichte of vrijwillige sluiting, zal school beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten (op afstand) afgerond kunnen worden, zonder dat de stage-uren gemaakt worden. Natuurlijk in afstemming met jou en het leerbedrijf. Als er nu geen mogelijkheden zijn, wordt later bekeken wat er nog nodig is om aan de bpv-eisen te voldoen.

 • Je hebt het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen indien dit naar jouw opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als je besluit de stage te onderbreken, informeer je schriftelijk de school en het leerbedrijf.
  Het is niet toegestaan om je zomaar ziek te melden of weg te blijven bij jouw stagebedrijf. Hier zullen we op toezien. 

  • De eerstejaars stages van de zorg- en welzijnsopleidingen gaan weer door op voorwaarde dat het bedrijf hiermee akkoord gaat en een veilige stageplaats kan aanbieden. Je docent of stagebegeleider zal hierover contact met je opnemen.
  • Studenten uit leerjaar 2, 3 of 4 komen voorlopig niet naar school en volgen de opleiding volledig in de praktijk. Mocht het niet mogelijk zijn dat je meer stage loopt dan gepland, dan werk je de overige dagen thuis aan opdrachten vanuit school.
  • De stages van de Assistent Dienstverlening en Zorg gaan weer door op voorwaarde dat het bedrijf hiermee akkoord gaat en een veilige stageplaats kan aanbieden. Je docent of stagebegeleider zal hierover contact met je opnemen.
 • Dat betekent dat je ook op de lesdag ingezet kunt worden in jouw leerbedrijf. Je volgt hierbij de richtlijnen van je leerbedrijf. In geval van sluiting kan dat betekenen dat er mogelijkheden worden bekeken voor thuiswerken.

 • Je mag, wanneer jouw stage of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in bijvoorbeeld een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids)relatie dien je aparte afspraken te maken met de zorginstelling, zoals met betrekking tot aansprakelijkheid.

Buitenlandse stages

Alle studenten die op stage zijn in het buitenland worden verzocht terug te komen. De mentoren/stagebegeleiders onderhouden hierover nauw contact met de studenten, de ouders en het stagebedrijf. Als er sprake is van een examen/Proeve van bekwaamheid, wordt met de student en het stagebedrijf afgestemd of hij/zij deze in Nederland verder kan afronden.

 • Dit is in principe niet de bedoeling. Maar in uitzonderlijke situaties mag de student blijven. Alleen als de student nog kan én mag werken in het leerbedrijf of omdat de situatie in het land van verblijf minder erg is dan in Nederland. We bespreken dit in nauw overleg met school, leerbedrijf, student en de ouders.
  Studenten die blijven doen dit op eigen verantwoordelijkheid en zijn zich bewust van de eventuele consequenties. Consequenties zijn bijvoorbeeld: niet meer terug kunnen op korte termijn als gevolg van het sluiten van het luchtruim, verplichte quarantaine, stagebedrijf dat gaat sluiten, huurovereenkomst dat intussen afloopt, financiële consequenties etc). De afspraken hierover worden vastgelegd in een verklaring tussen de student en Gilde Opleidingen.

 • Alle geplande internationale stages staan 'on hold'. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. Zodra de situatie verbetert, de grenzen open gaan én je stagebedrijf een goede en veilige stage kan aanbieden word je hierover geïnformeerd. We houden contact met de stagebedrijven in het buitenland over de situatie ter plaatse.  
  Het is goed om samen met je stagebegeleider alvast te kijken naar een mogelijke oplossing. Afwachten en uitstellen, of juist een alternatieve stageplaats zoeken behoren allebei tot de mogelijkheden.

 • Maak je gebruik van het Erasmus+ Programma en heb je kosten gemaakt? Dan kijken we samen met jou naar de oplossingen. Een van die oplossingen is dat we een force majeur aanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. Daarmee hebben we de mogelijkheid om (extra) gemaakte kosten te laten vergoeden. Maak je géén gebruik van het Erasmus+ Programma, dan kijken we samen met jou naar de mogelijkheden van annuleren, uitstel of andere mogelijke opties. Het is wel belangrijk dat je geen éxtra kosten meer maakt. Dus boek vooral geen tickets voor latere datum en teken ook geen huurcontracten. Doe alles in overleg met je stagebegeleider.

 • Mocht de situatie zich toch verbeteren en het is weer veilig om te reizen (volgens de reisadviezen en het RIVM) én het stagebedrijf is ook bereid om je te ontvangen, dan kan dat natuurlijk. Dan helpen we je daar zeker bij! Met een aantal bedrijven en intermediaire organisaties in het buitenland houden we nauw contact om na te gaan hoe de situatie zich daar evolueert. Maar ook zij kunnen geen zekerheden geven.

Studiebegeleiding

Wij vinden het belangrijk om de juiste ondersteuning te bieden hoe je het beste thuis aan de slag kan gaan en je studie op een goede manier kunt voortzetten.

 • Maak een weekplanning waarin je eerst alle verplichte werkzaamheden opneemt. Daarna vul je je weekplanning aan met activiteiten die je in je vrije tijd doet, zoals sporten. Vervolgens plan je je overige taken en huiswerk in. Als deze niet meer in je planning erbij passen, dan kun je het beste schuiven met vrijetijdsactiviteiten.

 • Vul gedurende de week elke dag je planning aan met nieuwe activiteiten die erbij komen zoals online lessen of huiswerk. Probeer je taken te nummeren en plan geregeld pauzes in als je aan het werk bent. Maak voor elke week een nieuwe weekplanning en bekijk welk moment het beste past om dit te doen, bijvoorbeeld op een vrijdagavond als de week geëindigd is.

 • Het is erg belangrijk om zoveel mogelijk ritme en structuur in je dag aan te brengen want dit zorgt voor rust in je hoofd. Probeer privé en studie zoveel mogelijk gescheiden te houden. Ga af en toe naar buiten voor frisse lucht en houdt contact met familie en vrienden, online of telefonisch.

 • Door het maken van een planning kun je zelf je eigen tijd indelen waardoor je motivatie omhoog gaat en je effectiever aan het werk bent.

Algemene vragen

Loop je ergens tegen aan? Vragen rond richtlijnen, geef het dan door via het KCC (088 – 468 2020) of info@gildeopleidingen.nl.

Belangrijke maatregelen

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zijn:

 • was handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • schud geen handen

Op de websites van het RIVM en de GGD vind je meer informatie over het virus en wat jij kunt doen om besmetting te voorkomen. Vragen & Antwoorden over de nieuwe richtlijnen van het RIVM vind je hier.