Blijf up-to-date

Het corona-virus en alle maatregelen grijpen ook in op het onderwijs bij Gilde Opleidingen. De gezondheid van studenten en medewerkers staat voorop. Tegelijkertijd gaat het onderwijs door. Weten wat dat allemaal betekent? Klik hier voor vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden

Start
schooljaar

Op deze pagina staat alle informatie over de coronamaatregelen
voor studenten (en ouders).

Aanmelden

Hoe gaat een aanmelding nu precies in zijn werk?

Onderwijs

We houden ons bij Gilde Opleidingen aan de landelijke maatregelen. In het mbo is de 1,5 meter regel van kracht. Omdat we die naleven mag je ook weer naar school komen. In de eerste 10 weken van het schooljaar 2020/2021 is het uitgangspunt om alle studenten minimaal 2 dagen onderwijs op locatie te bieden. De andere dagen volg je onderwijs op afstand. Hoe dit precies voor jou zit hoor je van je trajectbegeleider.

 • Onderwijs op afstand wil zeggen dat het onderwijsprogramma voor studenten gewoon doorgaat volgens rooster, maar dan met gebruikmaking van online tools. Studenten worden geacht het onderwijs te volgen, docenten zijn beschikbaar voor studenten.

 • Ja, studenten zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Niet deelnemen aan het onderwijs kan een studievertraging betekenen of zelfs tot gevolg hebben dat de onderwijsovereenkomst ontbonden wordt.

 • Ook binnen onze muren gelden de landelijke regels als het gaat om terugkomst van vakantie uit landen met code oranje of code rood. Zelfquarantaine gedurende tien dagen is de landelijke regel. Dat geldt ook voor studenten die terugkomen van vakantie uit deze gebieden. Mocht dit bij jou het geval zijn, neem dan contact op met je trajectbegeleider en zorg ervoor dat je het onderwijs vanaf thuis kunt volgen. Maak hierover zelf goede afspraken met je trajectbegeleider!

Binnenlandse stages

De beroepspraktijkvorming van de bol- en bbl-opleidingen gaan door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer kan begeleiden. 

De lesdagen van de bbl-studenten gaan vooralsnog door voor 4 klokuren per week.

 

 • Als jouw stage in het leerbedrijf stopt vanwege verplichte of vrijwillige sluiting, zal school beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten (op afstand) afgerond kunnen worden, zonder dat de stage-uren gemaakt worden. Natuurlijk in afstemming met jou en het leerbedrijf. Als er nu geen mogelijkheden zijn, wordt later bekeken wat er nog nodig is om aan de bpv-eisen te voldoen.

 • Je hebt het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen indien dit naar jouw opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als je besluit de stage te onderbreken, informeer je schriftelijk de school en het leerbedrijf.
  Het is niet toegestaan om je zomaar ziek te melden of weg te blijven bij jouw stagebedrijf. Hier zullen we op toezien. 

Buitenlandse stages

Gilde Opleidingen heeft besloten dat er tot het einde van dit kalenderjaar (31 december 2020) géén internationale stages kunnen plaatsvinden.

  • Heb je een stage gepland voor periode 1 of 2, bespreek dan de mogelijkheden met je docent om de stage (indien mogelijk) te verplaatsen.
  • Kijk naar de mogelijkheden om in de buurlanden op stage te gaan (België, delen van Duitsland of Luxemburg). De reden waarom we voor deze landen een uitzondering maken, is dat je makkelijk terug kunt komen met verschillende typen vervoer.
  • Zoek een bedrijf in Nederland met veel internationale activiteiten. Op die manier kun je toch een beetje proeven aan de internationale context en sfeer.
 • Maak je gebruik van het Erasmus+ Programma en heb je kosten gemaakt? Dan kijken we samen met jou naar de oplossingen. Een van die oplossingen is dat we een force majeur aanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. Daarmee hebben we de mogelijkheid om (extra) gemaakte kosten te laten vergoeden. Maak je géén gebruik van het Erasmus+ Programma, dan kijken we samen met jou naar de mogelijkheden van annuleren, uitstel of andere mogelijke opties. Het is wel belangrijk dat je geen éxtra kosten meer maakt. Dus boek vooral geen tickets voor latere datum en teken ook geen huurcontracten. Doe alles in overleg met je stagebegeleider.

 • Je mag na het behalen van een diploma nog gebruikmaken van de Erasmus+ beurs om binnen Europa een stage te doen. Die stage moet dan wel binnen het jaar nadat je bent afgestudeerd uitgevoerd zijn. Je stage voldoet aan dezelfde voorwaarden als een stage tijdens je studie. Dit is een unieke kans om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren voordat je gaat werken of verder studeren. Bespreek de mogelijkheden met je docent, mentor of het Bureau Werk en Stage. Meer info klik hier.

Studiebegeleiding

Wij vinden het belangrijk om de juiste ondersteuning te bieden hoe je het beste thuis aan de slag kan gaan en je studie op een goede manier kunt voortzetten.

 • Maak een weekplanning waarin je eerst alle verplichte werkzaamheden opneemt. Daarna vul je je weekplanning aan met activiteiten die je in je vrije tijd doet, zoals sporten. Vervolgens plan je je overige taken en huiswerk in. Als deze niet meer in je planning erbij passen, dan kun je het beste schuiven met vrijetijdsactiviteiten.

 • Vul gedurende de week elke dag je planning aan met nieuwe activiteiten die erbij komen zoals online lessen of huiswerk. Probeer je taken te nummeren en plan geregeld pauzes in als je aan het werk bent. Maak voor elke week een nieuwe weekplanning en bekijk welk moment het beste past om dit te doen, bijvoorbeeld op een vrijdagavond als de week geëindigd is.

 • Het is erg belangrijk om zoveel mogelijk ritme en structuur in je dag aan te brengen want dit zorgt voor rust in je hoofd. Probeer privé en studie zoveel mogelijk gescheiden te houden. Ga af en toe naar buiten voor frisse lucht en houdt contact met familie en vrienden, online of telefonisch.

 • Door het maken van een planning kun je zelf je eigen tijd indelen waardoor je motivatie omhoog gaat en je effectiever aan het werk bent.

Hulp bij problemen privé? Wij zijn er voor jou!

Heb je problemen in je privé-/thuissituatie dan kan de schoolmaatschappelijk werker je helpen. 

Telefonisch spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur – 15.00 uur. Telefoonnummer: 06-20652116 of stuur een mailtje naar advieslijn@rocgilde.nl

Algemene vragen

Loop je ergens tegen aan? Vragen rond richtlijnen, geef het dan door via het KCC (088 – 468 2020) of info@gildeopleidingen.nl.

Belangrijke maatregelen

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zijn:

 • was handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • schud geen handen

Op de website van het RIVM vind je meer informatie.