Blijf up-to-date

Het corona-virus en alle maatregelen grijpen ook in op het onderwijs bij Gilde Opleidingen. De gezondheid van studenten en medewerkers staat voorop. Tegelijkertijd gaat het onderwijs door. Weten wat dat allemaal betekent? Klik hier voor vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden

Informatie
Corona virus

Op deze pagina staat alle informatie met betrekking tot de coronamaatregelen
voor studenten (en ouders).

Examinering

Update 24 maart

Onze regering heeft de maatregelen in de bestrijding en het tegen gaan van de verspreiding van het corona-virus verder aangescherpt. De oproep aan iedereen in onze samenleving is deze maatregelen op te volgen. Op 24 maart is door de onderwijsminister afgekondigd om voor het mbo een time-out tot en met ten minste 6 april aan te houden. Een periode waarin scholen de ruimte krijgen om het leren op afstand nog beter in te regelen en ook te kijken naar hoe de examinering in de komende maanden op aangepaste wijze mogelijk te maken is.

Onderwijs op afstand

Update 31 maart

Onderwijs gaat op afstand en online door volgens regulier rooster.

Aanmelden voor 1 mei

Start de opleiding van jouw keuze direct na de zomervakantie? Dan vragen we je normaal gesproken aan te melden vóór 1 april. In verband met het coronavirus wordt deze datum 1 mei.

Algemene vragen

Loop je ergens tegen aan? Vragen rond richtlijnen, geef het dan door via het KCC (088 – 468 2020) of info@gildeopleidingen.nl.

Binnenlandse stages

Bol-studenten

 • De beroepspraktijkvorming van de bol-opleidingen gaan door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden.
 • De student heeft het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen indien dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt. Als de student besluit de stage te onderbreken, informeert hij/zij schriftelijk de school en het leerbedrijf.
 • Studenten die hun stage kunnen en willen voortzetten worden (op afstand) begeleid.

Het is niet toegestaan dat studenten zich zomaar ziekmelden of wegblijven. Hier zullen we op toezien.

Als de stage in het leerbedrijf stopt vanwege verplichte of vrijwillige sluiting, dan zal school beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten (op afstand) afgerond kunnen worden, zonder dat de stage-uren gemaakt worden. Natuurlijk in afstemming met de student en het leerbedrijf. Als er nu geen mogelijkheden zijn, wordt per student gekeken wat er nog nodig is om aan de bpv-eisen te voldoen.

Bbl-studenten
Een bbl-student heeft een arbeidsovereenkomst en volgt in de regel 1 dag per week les op school. Alle lesdagen worden opgeschort tot en met 6 april. Dat betekent dat de bbl-studenten ook op de lesdag kunnen worden ingezet in de organisatie. De bbl-student volgt daarbij de richtlijnen van de organisatie. In geval van sluiting kan dat betekenen dat er mogelijkheden worden bekeken voor thuiswerken.

Student-vrijwilliger bij annulering stage
Studenten mogen, wanneer hun stage of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger in bijvoorbeeld een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals met betrekking tot aansprakelijkheid.

Buitenlandse stages

De eerder geformuleerde richtlijnen vanuit Gilde Opleidingen zijn vandaag aangescherpt:

 • Alle studenten die op stage zijn in het buitenland worden verzocht terug te komen. De mentoren/ stagebegeleiders onderhouden hierover nauw contact met de studenten, de ouders en het stagebedrijf. Als er sprake is van een examen/Proeve van bekwaamheid, wordt met de student en het stagebedrijf afgestemd of hij/zij deze in Nederland verder kan afronden;
 • Studenten die absoluut willen blijven én ook kunnen en mogen blijven werken in het stagebedrijf doen dit op eigen verantwoordelijkheid en zijn zich bewust van de eventuele consequenties. Consequenties zijn bijvoorbeeld: niet meer terug kunnen op korte termijn als gevolg van het sluiten van het luchtruim, verplichte quarantaine, stagebedrijf dat gaat sluiten, huurovereenkomst dat intussen afloopt, financiële consequenties etc). De afspraken hierover worden vastgelegd in een verklaring tussen de student en Gilde Opleidingen;
 • Alle geplande internationale stages staan ‘on hold’ tot en met 28 april 2020. We hanteren hierin de landelijke richtlijn van het opschorten van de lessen. Dit geldt voor zowel stages van studenten als studiebezoeken van medewerkers;
 • Gasten, excursies en studiebezoeken vanuit het buitenland zijn tot en met 28 april 2020 dus ook niet toegestaan. 

Bpv maatregelen Gilde Zorgcollege, Gilde School voor Pedagogiek en Gilde Entree Onderwijs (Assistent Dienstverlening/Zorg)

Door de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector rondom het coronavirus en het belang om niet bij te dragen aan verdere verspreiding van het virus, heeft de directie van Gilde Zorgcollege, Gilde School voor Pedagogiek en Gilde Entree Onderwijs besloten strakkere maatregelen te volgen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming van zorg- en welzijnsopleidingen. De prioriteit ligt bij het beschermen van de gezondheid en veiligheid van cliënten, patiënten en bewoners van zorg- en welzijnsorganisaties en onze studenten en medewerkers. Met de nieuwe maatregelen kunnen we het aantal kruiscontacten van studenten tussen zorg- en welzijnsorganisaties en school minimaliseren en daarmee verdere verspreiding van het virus voorkomen. Studenten en stagebedrijven hebben hierover een brief ontvangen.

Wat betekent dit voor jou als bol-student:

 • De eerstejaars stage van de Zorg- en Welzijnsopleidingen worden per direct en tot en met 24 april 2020 stopgezet (m.u.v. de Verpleegkundige Top-Opleiding in overleg met het leerbedrijf).
 • Zit je in leerjaar 2, 3 of 4 dan kom je tot 24 april 2020 niet naar school maar volg je de opleiding volledig in de praktijk. Vanuit het oogpunt van opleiden is het wenselijk dat de praktijkdagen waar mogelijk uitgebreid worden. Mocht het niet mogelijk zijn dat je meer stage loopt dan gepland, dan werk je de overige dagen thuis aan opdrachten vanuit school.
 • De stage van de entreeopleiding Assistent Dienstverlening en Zorg wordt per direct en tot en met 24 april 2020 stopgezet.

Reguliere contactmomenten met stagiaires, werkbegeleiders en zorg-/welzijnsinstellingen worden door stagedocenten digitaal vormgegeven. Wanneer de veiligheid en kwaliteit van de stage in het geding dreigt te komen, neem dan contact op met je bpv-begeleider.

Ben je een bbl-student, dan geldt dat we de lesdagen op school opschorten tot en met 24 april 2020. Als bbL-student ben je dan alleen werkzaam in je organisatie.

Let op! Deze maatregelingen gelden niet voor de opleiding Zorgtechnicus

Belangrijke maatregelen

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zijn:

 • was handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • schud geen handen

Meer info over het Coronavirus

Op de websites van het RIVM en de GGD vind je meer informatie over het virus en wat jij kunt doen om besmetting te voorkomen. Vragen & Antwoorden over de nieuwe richtlijnen van het RIVM vind je hier.