12 miljoen voor techniekonderwijs

15 jul 2020

De Limburger - 14 juli 2020 - Meer vakdocenten uit het bedrijfsleven aantrekken. Leerlingen veel meer laten meelopen bij bedrijven en docenten bijspijkeren. Daar hebben de vmbo’s en mbo’s in Noord- en Midden-Limburg twaalf miljoen euro subsidie voor gekregen.

Deze regio is één van de laatste die voor het verbeteren van techniekonderwijs geld krijgt van de stichting Sterk Techniek Onderwijs. De regio Zuid-Limburg heeft vorig jaar al acht miljoen van het Rijk ontvangen. Het bedrag is voor vier jaar. De vmbo’s van LVO, SOML, OGVO en CITAVERDE College slaan samen met de mbo’s van CITAVERDE College en Gilde Opleidingen én het bedrijfsleven de handen ineen.

Er moet volgens Henk Winkelman, programmamanager Sterk Techniek Onderwijs, nog veel meer samenwerking komen dan er nu al is. “Het onderwijs en bedrijfsleven moeten eigenlijk samen het onderwijsprogramma schrijven. Leerlingen bijvoorbeeld één dag per week een keuzevak bij een bedrijf laten volgen. Daar is allemaal geld voor nodig. Maar we hebben ook meer hybride docenten nodig. Mensen uit het bedrijfsleven die één of twee dagen per week bij ons komen lesgeven”, vertelt Winkelman.

De vraag van het bedrijfsleven naar goed opgeleid personeel neemt alleen maar toe, terwijl scholen steeds minder leerlingen krijgen. Daarnaast kiezen te weinig kinderen voor de technische richtingen op het vmbo. Daarom besloot het kabinet in 2018 om jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor techniekonderwijs in de periode 2020-2023.

Bron: De Limburger - 14 juli 2020