Afstandsonderwijs vanaf woensdag 16 dec 2020

15 dec 2020

Gisteravond heeft het kabinet opnieuw vergaande maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het corona-virus. Ook voor het onderwijs zijn nieuwe maatregelen opgelegd. Vanaf 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij mbo-scholen. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijklessen volgen en voor kwetsbare studenten.

Studenten worden hierover geïnformeerd via de studentenmail en mijngilde. Van de eigen opleiding ontvangen ze specifieke informatie over wat dat precies betekent en welke lesroosters gehanteerd worden. Vragen over stages kunnen gesteld worden aan de trajectbegeleider/stagebegeleider. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het normale lesprogramma doorgang kan vinden!

Fijne feestdagen!
In alle ernst van de situatie rond corona, wensen wij iedereen fijne feestdagen. Maar: volg de richtlijnen! Hou afstand, draag een mondkapje op plekken waar het moet en blijf gezond! Alleen samen kunnen we de strijd tegen het corona-virus winnen en verdere verspreiding tegengaan.