Alle ruimte benutten
voor stages en leerbanen

7 sep 2020

Stages vormen een belangrijk onderdeel van een beroepsopleiding omdat je echte leerervaringen opdoet voor de arbeidsmarkt. Helaas kampt Nederland, mede door de coronacrisis, landelijk met een tekort aan meer dan 19.000 stages en leerbanen voor mbo-studenten (peildatum juni 2020). Hoewel de schade in Midden-Limburg (6%) en Noord-Limburg (0%) vooralsnog beperkt blijft, worden alle zeilen bijgezet. Als betrokken schakel tussen bedrijven en potentiële medewerkers zit Gilde Opleidingen gelukkig dicht bij het vuur en zet zich samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in voor productieve en innovatieve oplossingen.

Monique Vinken, coördinator en aanspreekpunt Bureau Werk & Stage van de vakscholen Gilde ICT College, Gilde School voor Optiek, Gilde Retail & Sales Academy en Gilde Business School, ziet in de huidige ontwikkeling ook kansen. Kansen om - door een nog intensievere samenwerking met SBB en bedrijven - creatieve onderwijsvernieuwingen te implementeren, die noodgedwongen in het leven geroepen zijn, maar in de toekomst toegevoegde waarde bieden. “Onder druk wordt veel vloeibaar. We hebben een gezamenlijk belang. Om dit zo goed mogelijk te dienen is er wekelijks overleg met de adviseurs praktijkleren van SBB. Zo kunnen we als gezamenlijk team ook iedere week zaken bijstellen.”

“Dat is de winst van corona”, concludeert Mérie Michels, sr. regionaal adviseur onderwijs arbeidsmarkt, die eveneens de stage- en leerbanenproblematiek bekijkt vanuit kansen en mogelijkheden en niet vanuit belemmeringen. “Door de invoering van afstandsonderwijs en het in kaart brengen van knelpunten in gesloten sectoren konden scholen in het voorjaar snel schakelen. De focus lag vooral op de examenkandidaten, om hen in staat te stellen hun opleiding af te ronden zonder in de knel te komen door weggevallen stages en leerbanen”, vertelt ze. “In deze regio hebben we nog geen concreet beeld van de stagetekorten voor schooljaar 2020 - 2021. We hebben te maken met dagkoersen en moeten binnen een aantal sectoren op slimme manieren stages en leerbanen organiseren. Het is een doorlopend proces van met elkaar meten, weten en bijstellen, ook binnen het sociaal domein.”