Als je op school zit,
kun je niet thuis zitten

14 jun 2018

Toch zijn er leerlingen en studenten in Nederland die dat doen. Roermond, toch een middelgrote gemeente, draagt aan dat aantal maar minimaal bij: een stuk of vier, vijf jongeren zitten thuis. En over een jaar misschien nog maar één, of helemaal niemand meer. Dat komt doordat ze in Roermond iets op thuiszitten gevonden hebben: de Actietafel.

Om het grote aantal thuiszitters terug te dringen startte in Roermond vijf jaar geleden een Actietafel Thuiszitters. Deelnemers aan de Actietafel zijn vertegenwoordigers van het vso, mbo, vo, pro, jeugdzorg, CJG en de gemeente. Elke deelnemer heeft mandaat van zijn of haar organisatie. Per casus wordt vastgesteld wie de regievoerder is. Afspraak is afspraak: wordt die niet nagekomen, dan wordt de nalatige partij ter verantwoording geroepen. In nog geen vijf jaar tijd is dankzij de Actietafel het aantal thuiszitters met 90 procent teruggedrongen. Voor Gilde Opleidingen schuift Tom Kockelkorn, docent en intern begeleider bij Gilde Entree Onderwijs (links op de foto), aan de Actietafel aan.