7 jul 2020

Assist Zorg, Alpheios en Gilde Zorgcollege slaan de handen in elkaar voor een digitale leeromgeving

De coronacrisis heeft de zorgcontinuïteit binnen de thuiszorg en thuisondersteuning ernstig onder druk gezet. Lichte maar nodige ADL-taken (alle dagelijkse levensverrichtingen) dreigden hierdoor te vervallen. Door de oproep van zorgverzekeraars om zorg te blijven leveren, spelen Assist en Gilde Zorgcollege hierop in, door  huishoudelijke medewerkers via een digitaal platform ook in ADL te scholen zodat zij multifunctioneel inzetbaar zijn.

Gilde Zorgcollege heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld, waarin medewerkers van Assist kennis maken en vaardigheid trainen in lichte ADL-taken. Het programma is deels digitaal, want in de praktijk leer je natuurlijk het meeste. Maar gezien de coronarichtlijnen bij fysieke bijeenkomsten, werd al gauw gekeken naar digitale mogelijkheden om de training te laten doorgaan. Alpheios bracht soelaas met het digitaal aanbieden van trainingen.

Op lange termijn zien de 3 partijen ook mogelijkheden om een veel breder pakket aan trainingen en opleidingen digitaal aan te bieden aan medewerkers met een opleidingsniveau van 0 tot en met 2. Zo verwacht Assist Zorg de professionele standaard van de organisatie op peil te houden. “Een mooie samenwerking waarbij de kennis en expertise van alle drie de organisaties bij elkaar komt”, geeft Yvonne Biemans, algemeen directeur van Assist Zorg, aan.