Onderwijsontwikkeling
in het bedrijfsleven

3 sep 2020

9 studenten van Gilde Technische School in Venlo hebben de door hun ontwikkelde producten opgeleverd aan VDL Konings. Een resultaat van een bijzondere samenwerking tussen VDL Konings en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maak en Smart Industrie.

Het doel van de samenwerking tussen VDL en het CIV is:

  • verkrijgen van goed opgeleide toekomstige vakmensen met kennis van de laatste technologieën;
  • delen van kennis tussen studenten en medewerkers van VDL passend bij de vraag vanuit het bedrijf.

Groei
“We hebben het allemaal als zeer interessant en leerzaam ervaren”, concluderen zowel Roy Driessen (project engineer bij VDL Konings), Albert de Graaf (docent Gilde Technische School) als Raf de Kok en Willem Hermans (vierdejaars mbo-studenten mechatronica). Willem vertelt enthousiast hoe fijn het is om buiten de schoolmuren te leren. In plaats van eerst de voorgeschreven theorie op school te behandelen krijgen de studenten les in het bedrijf, maken gebruik van de aanwezige voorzieningen en leren relevante kennis op te zoeken en te gebruiken. De school en het bedrijf werken samen om de leervraag van de student te beantwoorden. De studenten werken dit projectmatig uit aan de hand van een concrete klantvraag. “Naast les van onze docenten, kregen we ook les van medewerkers van VDL Konings. Dan kun je theorie en praktijk direct samenbrengen. Dit maakt de opleiding veel leuker en interessanter”, aldus Willem.

Win-winsituatie
Jeroen Boekema (directeur VDL Konings): “Opleiden en doorontwikkelen vinden we erg belangrijk. Deze samenwerking met het CIV heeft ons bedrijf en het beroepsonderwijs dichter bij elkaar gebracht. De jongeren worden opgeleid tot de beste vakmensen en onze medewerkers kunnen zich blijven doorontwikkelen, doordat zij ook de kennis van de docenten en studenten meekrijgen Op die manier ontstaat er een win-winsituatie voor studenten en medewerkers, voor bedrijf en school.” Het hoger liggende doel, vertelt Jeroen, is niet alleen om de juiste mensen te vinden en te behouden voor VDL, maar om deze mensen op te leiden voor de complete maak- en smart industrie in de regio Noord- en Midden-Limburg. “Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.”

Boeiend
De opdracht voor de studenten was om oplossingen te bedenken voor verbeteringen in het productieproces met behulp van elektronica en Embedded Systems. Dit is een elektronisch systeem dat is geïntegreerd in producten, met de bedoeling deze een vorm van intelligent gedrag te bezorgen. Als project engineer bij VDL in Swalmen schoof Roy regelmatig (online) aan bij de studenten als er vragen waren. 9 mbo’ers zijn in groepjes aan de slag gegaan. Zij hebben het hele proces meegemaakt van klantvraag naar ontwerp tot de uiteindelijke oplevering van het door hen ontwikkelde prototype. Roy: “Voor mij ontzettend boeiend om te zien. Studenten kunnen meer uitzoeken, omdat zij simpelweg meer tijd beschikbaar hebben. Dit heeft concrete informatie en oplossingsrichtingen opgeleverd waar we als bedrijf ook daadwerkelijk iets mee kunnen. Dat is ook de kracht van deze samenwerking.”

Zelfstandig
Student Raf vindt de connectie tussen bedrijf en opleiding heel prettig. Hij kon werken aan de projectopdracht en heeft ervaren dat VDL en Gilde Opleidingen er samen voor zorgden dat hij zijn opgedane kennis in de praktijk kon toepassen. “Vooral het zelfstandig werken vond ik erg prettig”, aldus Raf.

Trots
De opgestelde planning kon al snel in de prullenbak. Kort na de start kregen ze te maken met coronamaatregelen. In het bedrijf lessen volgen en werken aan hun project mocht niet meer. Met een grote lach op zijn gezicht vertelt docent Albert dat er van thuis uit met behulp van online hulpmiddelen ondanks de beperkingen van het coronavirus een mooi resultaat is neergezet.

Hij heeft zijn jongens zien groeien in de jaren dat ze de opleiding Mechatronica gevolgd hebben. De studenten zijn eerst op een basisniveau gebracht om uiteindelijk projectmatig te kunnen werken aan een reële bedrijfsopdracht. “Dat vind ik knap en mooi om te zien, het geeft mij veel voldoening”, vertelt docent Albert trots.