Cut4thejob: Limburg maakt zich sterk voor jonge kappers aan 't werk

28 okt 2020

Gilde Wellness & Beauty College heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt om via een People2people project van de Euregio Maas-Rijn een samenwerking op te zetten met Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, een school voor beroepssecundair onderwijs (BSO) in België.

Het kappersvak is bij uitstek een creatief en sociaal beroep. En hoe kun je dit beter aanleren door buiten de 4 muren van een onderwijsinstelling aan de slag te gaan? Daar was HAST het mee eens en een samenwerking was snel opgezet.

Met succes zijn 10 studenten van Gilde Wellness & Beauty College 2 dagen naar Hasselt gegaan. Na een interactieve kennismaking met 16 studenten van HAST, zijn de studenten aan de slag gegaan met knippen en stylen. Deze training heeft PivotPoint Benelux verzorgd. Het was opvallend dat het voor studenten al heel leerzaam is om van een andere instructeur les te krijgen en dan ook nog eens in een andere omgeving. In alle opzichten is het voor iedereen een leerzame ervaring geweest dus. Zo gaat het namelijk in de beroepspraktijk ook…

De doelgroep bij Gilde Wellness & Beauty College waren niveau 2-studenten. Deze studenten worden in 2 jaar basistechnieken en beroepsvaardigheden bijgebracht om later te gaan werken in het kappersvak. Voor deze studenten (ook gezien het drukke programma) is een langere stage in het buitenland vaak geen optie. Om ze toch kennis te laten maken met een andere cultuur en omgeving is dit project een ideale oplossing.