De ondersteuners
in de zorg

4 mrt 2021

Om zorgmedewerkers in kleinschalige woongroepen te ontlasten in hun dagelijkse werk voor cliënten met dementie of een lichamelijke beperking bundelden De Zorggroep en Gilde Zorgcollege de krachten in een nieuwe, op maat gemaakte scholing. Én met succes. Maar liefst 80 mensen zijn inmiddels werkzaam en opgeleid als zorgondersteuner in verpleeghuizen in Noord- en Midden-Limburg. Velen van hen hebben de smaak nu te pakken en willen doorgroeien naar een gediplomeerde zorgbaan.

“De zorgondersteuners zijn de extra ogen, oren en handen waar de zorg in deze tijd zo ongelooflijk veel behoefte aan heeft”, zegt leer- en ontwikkelcoach Marijke Pijpers van De Zorggroep. “Naast extra aandacht bieden zij rust en structuur. Dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Even iemand geruststellen of rechtop zetten in de rolstoel. Samen eten of een spelletje doen. Een drankje halen. Taken waar zorgmedewerkers zeker op de piekmomenten niet aan toekomen. Dankzij de zorgondersteuners kunnen zij zich focussen op de taken waarvoor ze zijn opgeleid: de zorg voor mensen die vanwege dementie of lichamelijke problemen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.”