Dubbele winst:

In de Zorg - Uit de Zorgen

31 jan 2020

Een succesvol Euregionaal project met verschillende partners en een dubbele winst: In de Zorg - Uit de Zorgen! Betrokken docenten van de locatie in Geleen vertellen in onderstaand filmpje trots over dit project.

Aan de ene kant staan we voor de maatschappelijke opgave om een groeiend aantal nieuwkomers in ons land goed te laten inburgeren. Aan de andere kant zien we dat de zorgsector met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel kampt. Die 2 vertrekpunten komen samen in dit project.