Duidelijkheid over schoolkosten mbo

12 jul 2018

Heb jij iets meegekregen van een artikel dat deze week in diverse kranten verscheen over schoolkosten op het mbo? Zo ja, dan roept dit natuurlijk vragen op en daarin willen we duidelijkheid scheppen. Dat doen we met dit bericht. Ook krijgen onze studenten een brief met uitleg over de schoolkosten. 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaat vanuit het ministerie van OCW een nieuwe regeling van kracht, die Gilde Opleidingen een aantal regels oplegt op het gebied van schoolkosten. Gilde Opleidingen was al volop bezig met het terugbrengen van schoolkosten voor onze studenten. De nieuwe regeling is in die zin een prima initiatief, omdat ook wij van mening zijn dat er voor studenten volledige helderheid moet zijn over schoolkosten en dat wij er alles aan moeten doen om die kosten voor onze studenten zo laag mogelijk te houden.

Meer info? Lees dan hier meer over de regeling ‘schoolkosten’ (scroll een stukje naar beneden).