Een Leven Lang Ontwikkelen in de zorg

21 dec 2020

Zorgorganisatie Daelzicht is in samenwerking met Gilde Zorgcollege een traject gestart waarin de ontwikkeling van de zorgprofessional centraal staat. Een belangrijke stap, omdat de arbeidsmarkt in een rap tempo verandert. Daelzicht hoopt met dit traject een voorbeeld te zijn voor andere organisaties in de zorgsector.

Investeren in de loopbaanontwikkeling van zorgprofessionals wordt steeds belangrijker. Dat weet ook zorgorganisatie Daelzicht. “We bieden intern scholing aan en stimuleren doorgroeien binnen de organisatie. Zo zijn er medewerkers die van oorsprong op niveau 3 zijn opgeleid, die nu een functie uitoefenen op niveau 4. We geven onze medewerkers graag de kans om aan te tonen dat ze het gevraagde niveau hebben op basis van hun ervaring”, vertelt Marja van Kessel, opleidingsadviseur bij Daelzicht. De zorgorganisatie wil haar eigen medewerkers laten zien dat persoonlijke ontwikkeling bij Daelzicht echt belangrijk is. Ook hoopt Daelzicht met dit traject andere organisaties in de zorgsector te inspireren dezelfde stap te zetten.

Niet alleen bij Daelzicht, maar in de gehele zorgsector komt deze situatie voor. Dat ziet ook Karin Kleinen, Coördinator diplomagerichte trajecten bij Gilde Zorgcollege: “Waar je vroeger met een basisopleiding aan de slag kon in de zorg is er nu voor iedere specifieke doelgroep en niveau een opleiding.”

Het traject ging voorspoedig van start doordat de kwalificaties van de medewerkers in kaart zijn gebracht. De succesfactor van het traject is volgens Van Kessel en Kleinen het contact tussen de assessoren en de deelnemende medewerkers. Kleinen: “Assessoren komen vaak uit het werkveld waardoor ze de taal van de medewerker spreken. Hierdoor hebben deelnemers niet het gevoel dat ze getoetst worden. Ze kunnen in hun eigen taal uitleggen waar ze in hun werk mee bezig zijn.” Dit wordt bevestigd door Anja van den Beuken-Roeven, een van de deelnemers: “Het was heel mooi om mee te maken en de verslaglegging was bijna woordelijk. Ik had het zelf niet beter op kunnen schrijven!” 

Deelnemers die hebben kunnen aantonen dat zij beschikken over de gevraagde competenties, krijgen van Daelzicht de mogelijkheid om een diploma te halen. Een 15-tal medewerkers heeft voor deze mogelijkheid gekozen. In maart 2021 ontvangen deze deelnemers naar verwachting hun diploma. Het programma wordt naar behoefte voortgezet. Van Kessel legt uit: “Dit was geen eis vanuit de organisatie maar we willen onze medewerkers blijven steunen in hun ontwikkeling, in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. Dit sluit goed aan op onze visie: Bij Daelzicht word je gezien!”

Meer informatie
Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met Karin Kleinen, Coördinator diplomagerichte trajecten Gilde Zorgcollege, via c.kleinen@rocgilde.nl of bel +316 10 83 41 95.