Geen mondkapjes
plicht

2 okt 2020

Geen mondkapjes plicht bij Gilde Opleidingen

Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat er in het mbo (net als bij hogescholen en universiteiten) op het gebied van het dragen van mondkapjes niets gaat veranderen. In het beroepsonderwijs geldt, in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, de 1,5 meter tot elkaar voor studenten en onderwijspersoneel.

De RIVM-voorschriften kunnen op mbo-scholen goed worden nageleefd, omdat er maar deels onderwijs op locatie plaats vindt, naast de online lessen. Hierdoor is er gemiddeld 30% van het normale aantal studenten en medewerkers aanwezig.

Voor Gilde Opleidingen blijft dus gelden:

  1. We houden 1,5 meter afstand van elkaar
  2. Bij klachten blijven we thuis en laten we ons zo snel mogelijk testen

Daarnaast wordt in bepaalde praktijklessen (daar waar de beroepspraktijk dat ook voorschrijft of waar de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden) mondkapjes ingezet, die (alleen) in die specifieke gevallen verplicht zijn.

Uiteraard mogen studenten, medewerkers en bezoekers mondkapjes dragen (als vrijwillige maatregel boven alle andere maatregelen), maar het is nadrukkelijk een eigen keuze van studenten, medewerkers en bezoekers.

Natuurlijk staat bij Gilde Opleidingen de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers met stip op één. We volgen alle richtlijnen van het RIVM en zorgen voor voldoende afstand tot elkaar.