Gezondheidsprofessional: beroep van de toekomst

11 dec 2019

Zoals bekend leidt Gilde Zorgcollege op voor het echte werk. Werk dat ons leven leuker, veiliger, makkelijker of beter maakt. Maar ook werk waar de samenleving behoefte aan heeft. Nu of in de toekomst. Opleidingen worden aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen en soms ziet een volledig nieuwe opleiding het levenslicht, zoals de opleiding Gezondheidsprofessional die in september 2020 van start gaat in Venlo. Gieke van Buren (gezondheidscoach, gewichtsconsulent en docent Gilde Zorgcollege) zet zich samen met Monique Wijnen (onderwijskundige Gilde Zorgcollege) en Joke Manders (docent Fontys Hogescholen) met verve in om hier vaste vorm aan te geven.

Dat Gilde Zorgcollege en Fontys Hogescholen de krachten bundelen voor de realisatie van deze nieuwe opleiding getuigt van een stukje lef, van visie, maar ook van het besef van de noodzaak. “Deze opleiding sluit aan op zowel de ontwikkeling naar positieve gezondheidszorg als op het gepersonaliseerd, contextrijk leren”, vertelt Joke. Zij is projectleider van het project IZO (Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg regio Venlo) dat als doel heeft een ecosysteem te realiseren voor een gezonde samenleving in de regio Venlo. Dit ecosysteem bevordert een gezondere arbeidsmarkt, de gezondheid van de bevolking en van een levensvatbaar Limburgs hoger onderwijs aanbod. “Bij het project zijn diverse partners betrokken waaronder Zuyd Hogeschool, waarmee we hopen op termijn een soortgelijke hbo-opleiding in te voeren.”

Doorlopende leerlijn
“Door deze krachtenbundeling kunnen we een doorlopende leerlijn creëren, zodat een mbo’er drempelloos kan doorstromen naar de hbo-opleiding. Dit houdt in dat we werken met leergemeenschappen waar studenten gezamenlijk en van elkaar kunnen leren, dat we dezelfde termen gebruiken en dezelfde manier van feedback en toetsen hanteren”, legt Monique uit. “Juist door deze leergemeenschappen kunnen studenten - hbo’ers en mbo’ers - echt een leven lang leren, zich blijven bijscholen en eventueel omscholen.”

Een gezonde leefstijl
De dames vinden het broodnodig om meer aandacht te schenken aan een gezonde leefstijl. “Onze provincie scoort hoog in de curven van het landelijke gemiddelde van bijvoorbeeld overgewicht bij volwassenen én kinderen, vereenzaming van ouderen evenals het gebrek aan participatie in de samenleving en zingeving”, aldus Gieke. “Op deze terreinen valt nog veel winst te behalen en deze opleiding anticipeert daarop.” De uiteindelijke taak van de Gezondheidsprofessional is het motiveren en begeleiden van cliënten en de mensen om hen heen om preventief aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Uitgangspunt zijn de aspecten van positieve gezondheid. “Altijd met de insteek dat de cliënt de eigen regie pakt en behoudt”, vult Monique aan. “De gezondheidsprofessional kijkt en acteert sector breed, bijvoorbeeld in de wijk voor een woningcorporatie of welzijnsinstelling, voor een maatschappelijke zorginstelling of in de kinderopvang.”

De 6 pijlers van Positieve Gezondheid

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Vraagstuk uit de praktijk
De leergemeenschappen gaan ook daadwerkelijk aan de slag met een vraagstuk uit de praktijk. De betreffende situatie wordt geanalyseerd, onderzocht en dat wat nodig is wordt gefaciliteerd, georganiseerd of geïmplementeerd. “Dat kan een product zijn, een dienst of een interventie. Soms zullen ze een hiaat in een instelling ontdekken en hier een advies of verbeterplan op uitbrengen”, zegt Joke. “De grote meerwaarde is dat alle studenten tot hun recht komen, omdat in groepsverband alle talenten en competenties aan bod komen. Studenten zullen het beste in elkaar naar boven halen. We moeten daar ook bewust aandacht aan besteden.” Ze vertelt dat bij de mbo-opleiding de focus ligt op de cliënt en zijn omgeving/netwerk en bij de hbo-opleiding de helikopterview meer centraal staat, dus ook zaken als organisatie, beleid, financiën en innovatie uitgebreid behandeld worden. “Op alle niveaus wordt gekeken naar wat nodig is om de gezondheid van de cliënt te verbeteren vanuit het concept positieve gezondheid. We willen het huidige beroepenveld innoveren en technologieën doorvoeren gericht op het bevorderen van kwaliteit van leven.”

De dynamiek verandert
Om alle ambities te verwezenlijken is eveneens een cultuuromslag nodig in het werkveld. Volgens deze 3 ervaren onderwijsmensen spelen de leergemeenschappen van de opleiding Gezondheidsprofessional hierin een essentiële rol. Gieke: “Door de vragen, eigentijdse ideeën en energieke inzet van de studenten verandert de dynamiek binnen de instellingen. Doordat continu voldoende studenten in de praktijk actief zijn, creëer je impact en ontstaat er beweging. Wij zijn verantwoordelijk om goede professionals te leveren die dit meer draagvlak geven.”