Gilde Opleidingen ontvangt VET Mobility Charter

20 nov 2019

Een belangrijk element in onze opleidingen is dat studenten worden voorbereid op een maatschappij die steeds internationaler wordt. Dat betekent dat studenten in hun praktijkstages en straks in een baan steeds vaker te maken krijgen met een internationale dimensie. De kans dat collega’s, leveranciers en klanten uit het buitenland komen is enorm groot. Zeker in Limburg. Daar waar studenten voorheen gericht waren op wat er in eigen land en provincie gebeurt, wordt met een internationale dimensie deze context verbreed naar de euregio, Europa of zelfs de wereld. Met internationalisering wil Gilde Opleidingen haar studenten bewust maken dat het werken, leren en verkeren in een maatschappij van vandaag andere eisen stelt.

Gilde Opleidingen stimuleert haar studenten dus zoveel mogelijk om eigen grenzen te verleggen. En dit mag heel letterlijk genomen worden: een student bij Gilde Opleidingen krijgt de kans om een ervaring in het buitenland op te doen. Zo zijn in het schooljaar 2017-2018 in het kader van het Erasmus+ programma 126 studenten de grens over gegaan om te leren in het buitenland. Dat betekent ook dat aandacht besteed wordt aan internationalisering tijdens de vakgerichte en taallessen. Ook als studenten niet op buitenlandstage gaan, worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een internationale samenleving. Dit komt ook tot uiting in de goede contacten met scholen en bedrijven vlak over de grens in Duitsland en België en de samenwerking met deze scholen om goed (euregionaal) onderwijs aan te bieden.

19 november ontving Gilde Opleidingen het VET Mobility Charter. “Het is een kwaliteitslabel van de Europese Commissie, waarmee je als instelling aantoont dat internationalisering is ingebed in het beleid van de organisatie. Het is een kroon op ons werk van de afgelopen jaren en een beloning voor de inzet van onze medewerkers op het gebied van internationalisering”, zegt Peter Thuis, bestuursvoorzitter van Gilde Opleidingen.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft de werkwijze van Gilde Opleidingen de afgelopen jaren gemonitord en beoordeeld op kwaliteit van werkprocessen rondom buitenlandse stages en het totale beleid rondom internationalisering en beloont deze inzet met het VET Mobility Charter. Belangrijk resultaat voor de studenten is dat dit kwaliteitslabel de toegang tot het mobiliteitsprogramma Erasmus+ vereenvoudigt en dat studenten dus sneller en beter (financieel) ondersteund kunnen worden om buitenlandstages mogelijk te maken. De verwachting is dat daarmee ook de komende jaren een groei in buitenlandse stages zal zijn.