Hbo sluit zich
aan bij het CLV

13 jun 2018

Het Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV) van Gilde Opleidingen hield 7 juni op de Laaghuissingel in Venlo een seminar om de resultaten van de eerste 1000 dagen van het CLV  te delen met de CLV partnerbedrijven, de 4e jaars studenten Manager Transport & Logistiek, docenten en verdere genodigden uit onderwijs, overheid en instanties. Met als kers op de taart: het aansluiten van Fontys bij het CLV.

Na de inleiding door Peter Thuis, voorzitter CVB van Gilde Opleidingen, werd stilgestaan bij de praktijkprojecten die samen met de bedrijven zijn opgeleverd voor het onderwijs zoals het Tenderproject, project Ritplanning, Douaneproject, Palletforce. In samenspraak met afgevaardigden uit het bedrijfsleven wordt up to date vorm gegeven. Enthousiaste studenten uit het vierde leerjaar toonden hun Supply Chain project dat begeleid is door docent Frans Keulards.

Bart Driessen, manager CLV: “Aanwezige partners spraken uit dat zij de samenwerking graag willen voortzetten. Dat doet ons bijzonder veel deugd. Dit past mooi in het Supply Chain Development Center dat op de Laaghuissingel in Venlo ontwikkeld wordt met Smart Logistics Centre Venlo, de regiogemeenten, provincie Limburg, en onderwijsinstellingen CLV Gilde Opleidingen/ Fontys Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Het Center moet een plek worden waar logistiek bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar ontmoeten en innovaties getoond worden.”

De middag werd afgesloten met de ondertekening van een convenant tussen CLV Gilde Opleidingen (mbo) en Fontys (hbo) om de huidige samenwerking verder te intensiveren en expliciet vast te leggen. Directeuren Tjeu van de Laar (Gilde Opleidingen) en Hans Aarts (Fontys) namen dit voor hun rekening. Tijdens de gezellige netwerkborrel wisten bedrijven en studenten elkaar goed te vinden.

Partners van het CLV zijn: Verhoex Douane Service, Seacon Logistics, KLG Europe, Ewals Cargo Care, Wetron Transport & Logistics, Fancom, Transvenlo, Caroz, DHL, UPS en DSV Road.

Ook interesse in een opleiding in de transport en logistiek?