Herbestemming oud
belastingkantoor Roermond

12 jun 2019

Derdejaars studenten Middenkaderfunctionaris Bouw krijgen in periode 3 te maken met projectwijzer 9 Herontwerp grote bouwprojecten. Het is hierbij de bedoeling dat een bedrijfsverzamelgebouw een herbestemming krijgt. Het liefst in een zo realistisch mogelijke opdracht. Dit is deze keer het oude belastingkantoor aan de Godsweerdersingel 10 in Roermond geworden.

Gemeente Roermond gaf alle projectinformatie zoals bestaande situatie, bestektekeningen, details en berekeningen. De (hoofd)opdracht van de commissie beeld en kwaliteit (welstandscommissie) was om de gevel een meer open uitstraling te geven waarbij de gebruiksfuncties van binnen in het gebouw uiting kregen aan de buitenzijde.

Studenten gingen hierop aan de slag. Ideeën verzamelen, schetsen, bouwkundige eisen opzoeken, voorontwerp maken, definitief ontwerp maken, technisch ontwerp, elementenbegroting, bestektekeningen en het contract (bestek) maken en schrijven.

De presentatie van het definitieve ontwerp bij de gemeente (op de plek waar de architecten en projectontwikkelaars hun presentatie ook doen) heeft inmiddels plaatsgevonden. De ontwerpen werden beoordeeld door de welstandscommissie van de gemeente Roermond. Dit is goed verlopen. De ontwerpen waren netjes uitgewerkt en er zijn verschillende ideeën ontstaan waardoor de mogelijkheden goed zichtbaar werden. De studenten hebben goed nagedacht over het programma van eisen en dit op een zorgvuldige wijze toegepast op het project. De ontwerpen zorgen voor een interactie met de omgeving.

Ook is er over duurzaamheid nagedacht en onder andere groene gevels toegepast. Deze worden prefab aangebracht vanwege het drukke verkeerspunt, zodat de overlast zo min mogelijk zal zijn. De studenten hebben allemaal hun best gedaan om zich in zoveel mogelijk aspecten van de locatie (zoals parkeerproblematiek) en herontwikkeling/herbestemming van het pand te verdiepen en ruimte te vinden voor eigen inbreng en ideeën.

De studenten werken in de laatste weken van dit schooljaar het project verder uit.