“Ik kan eindelijk mijn kleinkind voorlezen”

10 sep 2018

Schaamte. Dat is het grootste probleem als het gaat om laaggeletterdheid bij volwassenen van wie Nederlands de moedertaal is. Ze zijn daarom moeilijk te vinden, zeker omdat hun spreekvaardigheid wél goed ontwikkeld is. Bij Gilde Educatie volgen op dit moment 11 mensen een cursus Nederlands (NT1). Wethouder Frans Schatorjé en 2 beleidsadviseurs van gemeente Venlo bezochten deze lesgroep 6 september in Venlo. Frauke Brouwer van de Stichting Lezen en Schrijven bood de deelnemers een dichtbundel aan, die speciaal is geschreven voor laaggeletterden. Bekijk het filmpje van het bezoek.

Schaamte overwonnen
De 11 cursisten, allemaal 40+, krijgen 2 keer per week les. Onder hen ook 8 die Nederlands niet als moedertaal hebben, maar wel al lang in Nederland wonen en de taal spreken én begrijpen. Ze hebben de schaamte overwonnen. Zij willen ook graag gewoon (beter) de krant kunnen lezen, een verlofbriefje schrijven, reizen met de trein.

Heel belangrijk: zelfredzaamheid
Gilde Educatie verzorgt deze NT1-trajecten al jaren. Vanuit de overtuiging dat het ontzettend belangrijk is dat mensen zich prettiger voelen als ze mee kunnen doen in de samenleving. Dat ze zelfredzaam zijn. En dat worden ze alleen als ze (beter) kunnen lezen en schrijven.

Successtories genoeg
“Mooi als je ziet dat het werkt. Onlangs vertelde een cursist aan het begin van het traject met tranen in haar ogen dat ze het het ergste vindt dat ze haar kleinkind niet kan voorlezen. En nu vertelde ze trots dat ze dat inmiddels wél kan. Daar doen we het voor”, vertelt Dylan Smeets, NT1-docent bij Gilde Educatie.

Ken jij iemand die ook een cursus Nederlands kan gebruiken?
Geef hem of haar dan het telefoonnummer van Gilde Educatie: 088 468 24 58 of het mailadres info@gilde-educatie.nl.