Je suis
professeur

2 nov 2020

Vandaag herdenkt Frankrijk de moord op Samuel Paty. Ook in Nederland staan scholen stil bij deze moord, die niet alleen Frankrijk, maar ook Nederland schokte. Samuel Paty was leraar geschiedenis aan het Collège du Bois d’Aulne bij Parijs en gaf zijn jaarlijkse lessenserie over burgerschap. Het ging over vrijheid van meningsuiting.

Ook bij roc Gilde Opleidingen hangen de vlaggen vandaag halfstok, om uitdrukking te geven aan onze solidariteit. En staan we stil bij het feit dat leraren in vrijheid en verdraagzaamheid, aan nieuwe generaties juist die basiswaarden vrijheid en verdraagzaamheid moeten kunnen overdragen.

Het is schokkend dat een leraar daarvoor betaalt met zijn leven. Samuel Paty droeg onze waarden uit. Hij was onze leraar, het zijn onze leraren, die onze vrijheid aan jonge mensen voorleven. Elke dag opnieuw. Het zijn onze basiswaarden – de democratische rechtsstaat en de vrijheid voor ieder om te leven zoals je wilt – waarover het gaat.

Dat basiswaarden niet vanzelfsprekend zijn, wordt opnieuw onderstreept. Daarom is het belangrijk dat leraren kunnen rekenen op ieders steun. En op veiligheid.

Bevordering van basiswaarden is belangrijk. Juist waar het schuurt of we het niet eens zijn. Wat op school gebeurt, doet ertoe. Wat leraren doen, doet ertoe. Zij staan voor onze waarden: de basiswaarden die een open en vrije democratische samenleving – onze manier van leven – mogelijk maken. Ze verdienen ons aller respect en onze steun om daar vrij en veilig invulling aan te kunnen geven.

Nous sommes professeurs