Kwaliteit kinderopvang omhoog

1 jan 2018

De wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk regelt dat het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verdwijnt. Door deze wet en de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang moet de kwaliteit van kinderopvang verbeteren.

Zo komen er meer leidsters per baby. Er komt ook meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. Daarnaast moeten alle medewerkers in de kinderopvang en de peuterspeelzalen goed Nederlands kunnen spreken en voldoen aan aangescherpte taaleisen (minimaal niveau 3F Nederlands).

Ben je als pedagogisch medewerker op zoek naar een upgrade van niveau 3 naar niveau 4? Of wil je als medewerker van een kinderdagverblijf een certificaat halen voor 3F Nederlands en/of VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie)? Neem dan contact op met Marga van Bommel, teammanager Pedagogisch Werk, via m.clermonts@rocgilde.nl of 088 468 20 16.