Limburg Positief Gezond breidt zich uit als een inktvlek

4 mrt 2021

Limburg Positief Gezond. Dat initiatief van de provincie Limburg moet er in 2025 toe leiden dat de 1,1 miljoen inwoners de gezondste levensstijl van heel Nederland hebben ontwikkeld. Positieve gezondheid betekent dat je er zelf voor zorgt dat je zowel lichamelijk als geestelijk op alle fronten lekker in je vel zit. Door voldoende te bewegen en gezond te eten. Door actief mee te doen op de arbeidsmarkt en in het verenigingsleven. Daarmee loop je minder risico op ziekte en heb je meer kans op geluk en plezier in het leven. Gilde Opleidingen doet volop mee om die ommezwaai in Limburg te realiseren.

Het is 2016. Onderzoeken wijzen het telkens weer uit: Limburgers leven ongezonder dan inwoners van andere regio’s in Nederland. Overgewicht, eenzaamheid, chronische ziektes en depressies leveren een somber, grauw beeld op. De vergrijzing en ontgroening versterken het beeld van een provincie aan het infuus. De slechte levensstijl werkt door op de arbeidsmarkt. Te veel mensen kunnen door ziekte niet meer aan het werk. En dat leidt ook tot economische kwaaltjes. Veel ziekteverzuim en gebrek aan geschikte menskracht in bedrijven bijvoorbeeld. De provincie roept op tot een ommekeer. Een brede samenwerking om een beweging op gang te zetten, die moet leiden tot een mentaliteitsverandering. In de zorg, het bedrijfsleven, het onderwijs, bij gemeenten en woningcorporaties, maar vooral ook bij de mensen zelf. In de buurt en de wijk. Op weg naar
een vitaal en gezonder Limburg.