Mondkapjes

op school?

1 okt 2020

Het bericht van de VO-raad dat in het Voortgezet Onderwijs het gebruik van mondkapjes dringend geadviseerd wordt, roept vragen op hoe we daar als Gilde Opleidingen mee omgaan. Het Ministerie van OCW en de MBO Raad zijn nog in gesprek over het wel of niet invoeren van dit dringende advies in het mbo. In het mbo geldt de 1,5 meter-maatregel al. Gilde Opleidingen wacht de uitkomsten van dit overleg en het besluit van het kabinet in deze kwestie af. De verwachting is dat dit in de persconferentie van vrijdag 2 oktober aan bod komt. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we helder communiceren hoe we hier binnen Gilde Opleidingen mee om wensen te gaan. Tot dat moment blijven de huidige maatregelen van kracht.