Nieuwe pilot biedt mensen meer kansen op arbeidsmarkt

26 jun 2020

Werk.kom helpt mensen die -om welke reden dan ook- langer dan gemiddeld zonder baan zitten weer aan het werk. Daarvoor werken ze intensief samen met gemeenten en werkgevers in de regio. Aan hun aanpak is een nieuwe pilot toegevoegd: ‘Praktijkleren’.

Hierin kunnen werkzoekenden zonder startkwalificatie bij een leerbedrijf aan de slag met gedeelten van een mbo-opleiding. Wanneer de werkzoekende de vaardigheid of competentie beheerst, ontvangt deze een landelijk inzetbare praktijkverklaring. Gilde Entree Onderwijs en CITAVERDE College  hebben hiervoor een opleidingstraject opgezet waarmee werkgever en werknemer aan de slag kunnen. Wij toetsen aan het einde samen met de leermeester en verstrekken dan een ‘praktijkverklaring’. Dit is een erkend document dat in heel het land dezelfde waarde heeft. Hiermee kan een werknemer ook doorstromen naar een vervolgopleiding. #hetechtewerk #ditismbo

Lees hier het hele artikel.