Overgang van vmbo
naar mbo verloopt gladjes

20 jan 2021

Valuas College en Gilde Zorgcollege bieden vanaf dit jaar een doorlopende leerlijn Dienstverlening niveau 2 aan. Zo ontstaat er voor VO-leerlingen uit de regio Venlo een vloeiende overgang naar het mbo. Er is ook een mogelijkheid om sneller je mbo-diploma te halen, een grote kans op een startkwalificatie. Deze mbo-opleiding kent twee uitstroomrichtingen: Medewerker Facilitaire Dienstverlening en Helpende Zorg/Welzijn.

Voor de tweede-, derde- en vierdejaars vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebben docent Kim Schatorjé van Gilde Zorgcollege en Anita Vossen, docent van het Valuas College, samen een route gemaakt hoe ze de doorlopende leerlijn gaan vormgeven. De tweedejaars vmbo-leerlingen krijgen binnenkort een presentatie met allerlei informatie, zodat ze een goed profiel kunnen kiezen. Studenten van Gilde Zorgcollege geven in februari voorlichting aan de derdejaars van het Valuas College. Ook mogen de leerlingen uit de derde klas meelopen bij het roc en worden in mei ouderavonden verzorgd over de doorlopende leerlijn. Kiezen ze hiervoor dan gaan ze in het vierde leerjaar 1 dagdeel per week lessen volgen bij Gilde Zorgcollege.

Dit resulteert erin dat de vmbo-leerlingen een voorsprong hebben op het mbo en dat bovendien de overgang gladjes verloopt. Er is ook een mogelijkheid om de mbo-opleiding versneld te doorlopen als er al modules met succes zijn afgerond. Kim: “Voor de student is het een win-winsituatie, goed voorbereid naar het mbo en al mogen werken met de lesstof van het mbo.”

Andere scholen in het voortgezet onderwijs, regio Venlo, hebben ook interesse om aan te sluiten bij deze doorlopende leerlijn.