Overheid, onderwijs en ondernemers Weert slaan handen ineen

2 dec 2019

In november zijn de eerste handtekeningen gezet onder de overeenkomst van de arbeidsmarktagenda. Het doel van deze overeenkomst is het streven naar een arbeidsmarkt waar werkgevers voldoende en gekwalificeerd personeel hebben, waar inwoners een geschikte baan kunnen vinden en waar een leven lang leren de norm is. Dat vraagt om een samenwerking tussen onder andere ondernemers, zorgverleners, scholen waaronder Gilde Opleidingen, UWV, MKB Limburg, Keyport, LLTB, vakbonden en de gemeente Weert.

Felix Petit, directeur van Gilde Bedrijfsopleidingen: “Het gaat erom dat de 3 O’s, overheid, onderwijs en ondernemers, in de regio Weert de handen ineen slaan om deze regio aantrekkelijk(er) te maken voor burgers en bedrijven. Gilde Opleidingen heeft hier een belangrijke rol in en wil een bijdrage leveren onder meer door te voorkomen dat studenten deze regio verlaten, wat nu nog massaal gebeurt. Dit gaan we door aantrekkelijk, eigentijds en goed onderwijs aan te bieden in co-creatie met bedrijven. Ook gaan we samen met bedrijfsleven en overheid ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk toekomstperspectief biedt. Door goede banen in mooie bedrijven, met goede onderwijsfaciliteiten.”