Praktijkverklaring
biedt volop kansen

11 mrt 2019

Binnenkort start een regionale pilot Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo om voor mensen zonder startkwalificatie de overgang naar werk te versoepelen en de kans op een langdurige deelname op de arbeidsmarkt te vergroten. Werk.Kom slaat hiervoor de handen ineen met de gemeenten in de regio, het servicepunt Leren en Werken, het project Talent in Bedrijf van Gilde Entreeonderwijs en UWV.

Kwaliteiten worden benut ook zonder diploma
Er zijn heel wat werkenden en werkzoekenden die geen startkwalificatie hebben. Het behalen van een volledig mbo-diploma of mbo-certificaat is voor hen (nog) niet haalbaar. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en raken vaker werkloos. Al deze mensen hebben capaciteiten en kwaliteiten. De één kan bijvoorbeeld goed vrachtwagens lossen, de ander is een prima inpakker. Dankzij de praktijkverklaring kunnen deze kwaliteiten worden benut, zonder dat een diploma behaald is.

Maatwerk: invulling is voor iedere kandidaat anders
In de pilot doorloopt de werkende of werkzoekende een intensieve periode van werken en leren. In de praktijk van een erkend leerbedrijf leert hij de vaardigheden aan, die zijn afgeleid van de mbo-kwalificatiestructuur. De invulling is voor elke kandidaat anders. Maatwerk dus. Vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Het uiteindelijke doel is een langdurige plaatsing.

Brede doelgroep beter inzetbaar
Kandidaten met allerlei achtergronden kunnen praktijkverklaringen halen met praktijkleren. Van statushouders tot kwetsbare jongeren, werkenden, kandidaten die een WW-uitkering ontvangen of kandidaten die al 3 jaar in de bijstand zitten en alleen basisonderwijs hebben genoten. Voor werkgevers bieden de beoogde praktijkverklaringen een mooi instrument om (potentiële) medewerkers die nog geen bbl-diploma of mbo-certificaat hebben breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.