Samen
sterk
staan

9 mrt 2021

Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst is de intensiever wordende samenwerking tussen Gilde Opleidingen en Fontys Hogescholen bekrachtigd. Deze krachtenbundeling is nodig om een robuuste infrastructuur voor beroepsonderwijs in de regio Noord- en Midden-Limburg te behouden en te versterken. Peter Thuis (bestuursvoorzitter Gilde Opleidingen) en Hans Nederlof (bestuurslid Fontys) zijn van mening dat diepgaander partnerschap kansen creëert om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Sterker nog, een opleidingsinfrastructuur die aansluit op het DNA van de regio, kan dienen als verbindend platform voor het regionale bedrijfsleven.

Gilde Opleidingen en Fontys leiden samen meer dan 8.000 studenten op in Venlo en de regio Noord- en Midden-Limburg. Tijdens de online managementbijeenkomst op vrijdag 4 december 2020 – waar ook de intentieovereenkomst werd ondertekend – buigen een zestigtal onderwijsmanagers uit deze regio zich over de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs. “De bereidheid om samen te werken is groot en dat is cruciaal”, aldus de bestuurders. “Wij kunnen wel plannen maken en overeenkomsten opstellen, maar het draagvlak moet vanuit alle lagen van de organisaties komen.”