Samenwerking Gilde School voor Pedagogiek en Kerobei-scholen

11 mrt 2019

Gilde School voor Pedagogiek en Kerobei gaan gezamenlijk studenten van de niveau 4-opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent opleiden volgens een vernieuwend opleidingsconcept. Voor de studenten van Gilde School voor Pedagogiek is van belang dat zij op deze manier in een zo levensecht mogelijke onderwijssituatie opgeleid worden. Zij hebben een grotere slagingskans en baankans en de mogelijkheden om door te stromen naar het hbo verbeteren.

Leren in de echte praktijk gaat sneller
De studenten Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent worden opgeleid in een hybride/contextrijke en uitdagende leeromgeving. De voorbereiding op een succesvolle start in het werkveld en de eventuele doorstroom naar de pabo gaat op deze manier een stuk optimaler verlopen. Het authentieke werkproces staat centraal als basis voor het ‘echte’ leren. Krijgen de jongeren echte vraagstukken van de dagelijkse praktijk voor hun kiezen dan leren ze sneller.

Leergemeenschap ingericht vanaf september 2019
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt op enkele scholen van Kerobei een leergemeenschap van 6 tot 8 studenten (een combinatie van leerjaar 1, 2 en 3) ingericht. Ook de stage en een belangrijk deel van de theoretische kennis wordt op deze scholen doorlopen.