Samenwerking Retail
Innovation Center (RIC) verlengd

21 feb 2019

Het Retail Innovation Center (RIC) gaat zijn derde jaar geheel in stijl van start. Met een hololens VR-bril op de neus, tekenden bestuurders van gemeente Roermond, provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, Gilde Opleidingen en MKB Limburg op dinsdag 19 februari een virtuele samenwerkingsovereenkomst die voor hun ogen in de ruimte werd geprojecteerd. 

“Het RIC kan zich weer minstens een jaar lang gaan inzetten voor een toekomstbestendige retail-branche in Limburg. En dat is hard nodig”, zegt wethouder Angely Waajen-Crins, die namens de gemeente Roermond de verlengingsovereenkomst tekende. “Er is veel aan de hand in retailland. De retailer moet zichzelf opnieuw uitvinden. Samen helpen we ze om die stap te zetten. Je merkt dat de aanpak van het RIC aanslaat, steeds meer gemeenten in Limburg sluiten zich aan. En ook daarbuiten wordt goed naar ons gekeken. Het RIC is een landelijk pilotproject.”

In de praktijk brengen
“Het RIC heeft dan ook al heel wat succesvolle initiatieven op poten gezet”, vindt Waajen-Crins. “Wat ik bijvoorbeeld heel goed vind, is dat studenten van Gilde Opleidingen 2 keer in de week hier komen om theorieles te volgen. Daarna gaan ze naar hun stageplek elders in de binnenstad om het in de praktijk te brengen. Een mooi voorbeeld van hoe we onderwijs en praktijk bij elkaar brengen en meteen voor nieuwe levendigheid in de binnenstad zorgen.” Dat is ook voor Dries Lodewijks van Zuyd Hogeschool een belangrijke reden om zijn handtekening te zetten, als nieuwe vaste participant in het RIC. “We willen onderzoek en onderwijs graag combineren en zoveel mogelijk praktijkgericht bezig zijn”, zegt hij. “Daar is het RIC een heel mooi platform voor.” En die Hololens? “Dat is zeker niet alleen een gadget. Het is een voorbeeld van nieuwe technologie die veel mogelijkheden biedt voor retailondernemers.”

Provinciebreed
Het RIC werd twee jaar geleden opgericht. “We hebben meer bereikt dan wat we toen hadden kunnen denken”, zegt programmamanager Vivienne Curvers. “Het RIC vindt ook steeds meer provinciebreed weerklank. Er hebben zich al tien citymanagement-organisaties en gemeenten aangesloten”. Gedeputeerde Hans Teunissen beaamt de focus op de provinciale aanpak, “Wij als provincie zetten breed in op de retail, het RIC werkt in de uitvoering ook nauw samen met het project Expeditie Ruimte waarin we met overheid, onderwijs en ondernemers experimenteren om te komen tot een nieuwe aanpak van Limburgse omgevingsvraagstukken.”

One-stop-shop voor retailinnovatie
Het Retail Innovatie Centrum profileert zich als de one-stop-shop voor retailinnovatie. Het centrum richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (bijvoorbeeld met een online onderwijsportaal), delen van kennis, en het stimuleren en inspireren van retail-ondernemers. Met de vestiging aan de Kloosterwandstraat in Roermond biedt het bovendien een fysieke plek waar studenten, leerlingen en ondernemers uit de hele provincie aan de slag gaan met bijvoorbeeld workshops, themabijeenkomsten of innovatieprojecten.

Op de foto staat Peter Thuis, voorzitter College van Bestuur van Gilde Opleidingen. Hij tekent hier de virtuele samenwerkingsovereenkomst.