Blijf up-to-date

Het corona-virus en alle maatregelen grijpen ook in op het onderwijs bij Gilde Opleidingen. De gezondheid van studenten en medewerkers staat voorop. Tegelijkertijd gaat het onderwijs door. Weten wat dat allemaal betekent? Klik hier voor vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden

Bericht
College van Bestuur
inzake coronavirus

15 mrt

Update 15 maart 13.30 uur:

Vrijdagavond is overleg geweest van onderwijsorganisaties met de onderwijsministers. Dat overleg heeft geleid tot het vasthouden aan de eerdere ook bij Gilde Opleidingen afgekondigde maatregelen.

Gedurende het weekend is het maatschappelijk debat over het wel of niet stoppen van aanwezigheid van studenten op het MBO veranderd door de input van de federatie van medisch specialisten. Dit leidt tot nieuw spoedoverleg van de onderwijsorganisaties (ook MBO Raad) met de ministers op zondagnamiddag/-avond. Dit leidt mogelijk ook tot het bekendmaken van nieuw overheidsbeleid.

Ook vandaag is het co├Ârdinatieteam inzake coronamaatregelen van Gilde Opleidingen bijeen geweest met het College van Bestuur van Gilde Opleidingen en heeft de lijn voor komende week vastgesteld. Wij wachten met communiceren daarover totdat besluitvorming van het kabinet bekendgemaakt is. Omdat een aanpassing van het kabinetsbeleid invloed kan hebben op de lijnen die het College van Bestuur uit te zetten heeft. We informeren jullie vanavond over de besluiten die wij nemen. Hou je mail, Mijngilde en de website in de gaten.

College van Bestuur Gilde Opleidingen

Peter Thuis
Patrick Tummers