Update 15 maart , 19.30 uur: scholen dicht

15 mrt 2020

Gilde Opleidingen stapt over op onderwijs op afstand

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de aanpak tegen verdere verspreiding van het corona-virus. Alle scholen gaan met ingang van morgen dicht voor studenten. Dat betekent dat er geen onderwijsactiviteiten zullen plaatsvinden op alle locaties van Gilde Opleidingen.

Onze onderwijsactiviteiten gaan we voortzetten, maar dan op afstand en online. Gilde Opleidingen staat voor goed onderwijs en we hebben in deze tijden niet alleen de zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze studenten, maar ook de zorg voor goed onderwijs aan studenten. Daarom nemen we onderstaande maatregelen:

Studenten niet meer naar school, onderwijs gaat op afstand door!

 • Vanaf maandag 16 maart - vooralsnog - tot en met 6 april.
 • Alle onderwijsactiviteiten op locatie vervallen.
 • Dit geldt ook voor vavo-onderwijs.
 • Let op: je bent niet vrijgesteld van lessen in deze periode. Onderwijs gaat, in aangepaste vorm, op afstand door.
 • Zo spoedig mogelijk zullen we jou berichten hoe het onderwijs op afstand plaats gaat vinden. Hou je MijnGilde omgeving en mail in de gaten!
 • Op verzoek van het kabinet wil het mbo ook - indien gewenst - beschikbaar zijn voor de opvang van studenten waarvan ouders/verzorgers een zogeheten `vitaal beroep’ uitoefenen. Omdat in het mbo studenten minimaal de tienerleeftijd hebben, vragen wij in die gevallen waarin dit nodig zou zijn om dit aan te vragen via info@gildeopleidingen.nl. Wij vinden dan ongetwijfeld een passende oplossing.
 • Als je thuis geen internetvoorzieningen hebt neem dan contact op met je trajectbegeleider.
 • We blijven je op het hart drukken om de eerder doorgegeven richtlijnen van het RIVM/GGD te volgen inzake persoonlijke hygiëne en te blijven letten op de symptomen waarbij de huisarts geraadpleegd moet worden.

Stages

 • Voor stages geldt dat waar mogelijk thuisgewerkt wordt. Als je niet thuis kunt werken, kun je op de stageplek blijven doorwerken. Wanneer je stagebedrijf dit bezwaarlijk vindt overleg je met jouw stagebegeleider van school.
 • Voor stages vanuit Gilde School voor Pedagogiek, Gilde Zorgcollege en Gilde Entree Onderwijs (opleiding Dienstverlening en Zorg) zijn specifieke afspraken gemaakt die gehandhaafd blijven conform eerdere berichtgeving.
 • In alle gevallen: als je vragen hebt over je stage, neem dan contact op met je stagebegeleider.

Examens

Centrale examens en praktijkexamens mogen vooralsnog niet door gaan op onze onderwijslocaties. Gilde Opleidingen is net als andere mbo-instellingen in gesprek met het ministerie over de vraag of en op welke termijn we examens op onze locaties wel weer mogen laten plaatsvinden (eerder dan 6 april). Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is zal Gilde Opleidingen hierover informatie verstrekken aan betrokkenen.  

Vragen?
Ons centrale informatienummer 088 468 2020 is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Daarnaast kun je ook via info@gildeopleidingen.nl je vraag stellen.

MijnGilde
Houd de informatie op MijnGilde goed in de gaten. Bij veranderingen en nieuwe maatregelen informeren we direct via MijnGilde. Er is een speciale pagina met alle updates!

Tot slot
Dit is een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland. We begrijpen dat de maatregelen een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven en flexibiliteit vraagt van iedereen. De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat voor ons op de eerste plaats. De maatregelen die wij nu nemen hebben niet alleen effect op de bescherming van onze studenten en medewerkers, maar ook op de bescherming van de kwetsbare mensen in onze samenleving.

College van Bestuur Gilde Opleidingen,

Peter Thuis

Patrick Tummers