Examinering in het mbo en vavo

24 mrt 2020

Update 24 maart

Gisteravond heeft onze regering de maatregelen in de bestrijding en het tegen gaan van de verspreiding van het corona-virus verder aangescherpt. De oproep aan iedereen in onze samenleving is deze maatregelen op te volgen. Vanochtend is door de onderwijsminister afgekondigd om voor het mbo een time-out tot en met ten minste 6 april aan te houden. Een periode waarin scholen de ruimte krijgen om het leren op afstand nog beter in te regelen en ook te kijken naar hoe de examinering in de komende maanden op aangepaste wijze mogelijk te maken is.

Concreet betekent dit het volgende:

  • De maatregel dat studenten tot en met ten minste 6 april niet meer naar school komen blijft van kracht. Daarnaast is het verstandig ook in je thuissituatie sociale contacten te beperken (hoe lastig dat soms ook is).
  • Het leren op afstand gaat door zoals dat afgelopen week al in gang is gezet. Zorg dat je vanuit huis aan het onderwijs deelneemt, thuiswerkopdrachten maakt en actief bezig bent met je opleiding.
  • Fysieke examens op onze onderwijslocaties gaan (in tegenstelling tot eerdere bericht) tot en met ten minste 6 april niet door.
  • Examens op afstand, bijvoorbeeld online of digitale examens kunnen wel doorgaan. Daar waar dat van toepassing is op jou, krijgen je daarvan via je eigen opleiding bericht.
  • Geplande examens in de bpv(stage) mogen doorgaan, onder de voorwaarde dat het bpv-bedrijf daarbij de veiligheid en de gezondheid van studenten en begeleiders kan garanderen (conform de RIVM-maatregelen) en uiteraard alleen als jij nog bezig bent aan jouw stage. Ook hier geldt: je opleiding zal je hierover berichten.
  • De time-out geeft ons de tijd om het onderwijs op afstand en ook de examinering voor de komende maanden aan te passen aan de huidige situatie. Bij Gilde Opleidingen staan we voor goed onderwijs. Dat willen we ook in deze lastige tijd voor en met jullie waarmaken.
  • Vanochtend heeft de minister aangekondigd dat voor het vo, en dus ook voor vavo, de centrale examens vervallen. Voor vavo betekent dit dat de geplande schoolexamens verplaatst worden naar een datum nĂ¡ ten minste 6 april (met uitzondering van een aantal al geplande afstandstoetsen). Nadere berichtgeving over de exacte planning van examens voor vavo-leerlingen volgt zo snel mogelijk vanuit je opleiding.

Dit alles is voor niemand makkelijk, niet voor jou en niet voor ons als school. We moeten samen plotseling overstappen naar een andere manier van onderwijs en hebben te maken met landelijke maatregelen die invloed hebben op stages en examinering. Uiteraard volgen wij telkens het beleid van onze onderwijsminister. Dit zorgt er wel voor dat we af en toe moeten terugkomen op eerdere berichten, omdat de eisen zijn aangescherpt.

Wij blijven benadrukken dat we ook in deze lastige periode goed onderwijs belangrijk vinden. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat jij je diploma kunt halen of je studievoortgang niet in het gedrang komt. Het is ook belangrijk hoe het met jou gaat. Maak je je zorgen over het virus of familie? Ben je bang om naar je stageplek te gaan? Maak je je zorgen over jouw examens? Dat begrijpen we. Bespreek ze thuis of met jouw trajectbegeleider of docent. Je kunt ze ook stellen via ons informatienummer 088 468 20 20 of per mail: info@gildeopleidingen.nl.

MijnGilde
Houd de informatie op MijnGilde goed in de gaten. Bij veranderingen en nieuwe maatregelen informeren we direct via MijnGilde. Er is een speciale pagina met alle updates!