Update 21 april coronamaatregelen

22 apr 2020

In de persconferentie van dinsdagavond 21 april heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige maatregelen in het kader van de bestrijding van het corona-virus van kracht blijven tot 20 mei aanstaande. Het primaire onderwijs wordt na de meivakantie (onder voorwaarden) weer hervat. Voor het VO, MBO, HBO en Universiteiten is dat niet het geval.

Dit betekent dat bij Gilde Opleidingen het onderwijs ook na de meivakantie vooralsnog doorgaat zoals we dat eerder hebben ingezet. Goed onderwijs op afstand, online en digitaal.

Een interne werkgroep is inmiddels gestart met het verkennen van de mogelijkheden om (binnen de voorwaarden gesteld aan de 1,5 meter samenleving), het onderwijs op locatie weer op gang te brengen. Dat wij niet zomaar in één keer onze locaties weer kunnen openstellen voor het onderwijs aan al onze studenten, zal voor iedereen duidelijk zijn. Hoe dan ook, voorop staat dat we de gezondheid en veiligheid van iedereen kunnen waarborgen.

Vooralsnog blijven wij dus:

  • goed onderwijs geven op afstand;
  • alles in het werk stellen om examinering in onze gebouwen te realiseren voor die studenten die dit jaar nog hun diploma kunnen halen;

Én:

  • gaan we daarnaast onderzoeken hoe we voor andere groepen studenten het onderwijs op locatie kunnen gaan opstarten;
  • zullen we studenten hierover berichten zodra er duidelijkheid is of en wanneer voor hen het onderwijs op locatie kan starten.