Update corona 20 maart - Examinering

20 mrt 2020

We hebben bericht ontvangen vanuit het ministerie dat we weer mogen examineren. Uiteraard moeten we hierbij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en het ministerie. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Binnen de vakscholen wordt hard gewerkt om hier vorm aan te geven.

!Let op: de centrale examens die gepland stonden voor maandag 23 tot en met woensdag 25 maart gaan in ieder geval niet door. Hier komen nieuwe data voor. De examenplanning voor de centrale examens (Nederlands, rekenen en Engels) en de instellingsexamens die ook beroepsgericht kunnen zijn wordt nu gemaakt. Onze prioriteit ligt bij de mbo-diplomakandidaten van dit schooljaar en studenten van Vavo.

Ben jij examenkandidaat dan word je volgende week door jouw opleiding geïnformeerd over de examenplanning die voor jou van toepassing is.

Veiligheid

Onverkort blijft van kracht dat personeel en studenten die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn. Er worden extra veiligheidsmaatregelingen getroffen en ruimtes waar examens plaatsvinden worden extra zorgvuldig schoongemaakt.

Vragen?
Ons centrale informatienummer 088 468 2020 is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Daarnaast kun je ook via info@gildeopleidingen.nl je vraag stellen.

MijnGilde
Houd de informatie op MijnGilde goed in de gaten. Bij veranderingen en nieuwe maatregelen informeren we direct via MijnGilde. Er is een speciale pagina met alle updates!