Update corona-richtlijnen binnen Gilde Opleidingen

11 mrt 2020

Eerste besmetting binnen Gilde Opleidingen
Zoals bekend hebben we op 9 maart bericht gekregen dat een van onze medewerkers positief getest is op het corona-virus. Het gaat om een collega werkzaam bij het Gilde Zorgcollege op de locatie Venray. De betreffende collega is thuis. De GGD Nood-Limburg is samen met ons een contactonderzoek gestart. Personen die in contact zijn geweest met de betreffende collega, zijn inmiddels door de GGD benaderd met informatie over hoe te handelen. Op dit moment is er vanuit de GGD geen verder nieuws over de situatie. Teammanagers, teams en studenten zijn gebriefd over hoe te handelen en om te gaan met de situatie. Ondanks de zorgen die er natuurlijk zijn, is er ook rust en weten collega’s hoe te handelen.

Algemene richtlijn voor alle studenten
We volgen nog steeds de richtlijn zoals eerder aangekondigd:
‘Heb je geen klachten, dan kun je gewoon naar school/stage gaan. Heb je last van milde klachten, zoals hoesten, verkoudheid of koorts, dan blijf je thuis.’ Richtlijn is dat studenten in die gevallen zich ziek melden volgens de normale procedure. ‘Ben je weer beter? 24 uur nadat je klachten verdwenen zijn, kun je weer naar school/stage gaan en hoef je dus niet meer thuis te blijven.’

Bericht aan stagebedrijven
In samenwerking met onze BPV-bureaus hebben alle stagebedrijven een bericht ontvangen waarin we toelichten welke richtlijn we hanteren voor onze studenten en medewerkers. Daarin hebben we ook melding gemaakt van het feit dat als de eigen lijn van de stagebiedende organisatie anders/strenger is, de student die lijn dient te volgen. Daarbij is gevraagd om in overleg te blijven en zaken met elkaar goed af te stemmen. Concrete situatie op dit moment is bijvoorbeeld dat stagebiedende organisaties in Brabant volop gaan thuiswerken en dat ook stagiairs daarin worden geacht mee te gaan. Soms kan dat, soms iets lastiger. Goed in ieder geval om de contacten hierover te houden en het overleg tussen stagebegeleider, stagiair en organisatie hierover te hebben. De BPV-bureaus zijn hiervan op de hoogte en zorgen voor informatievoorziening aan en contact met de stage biedende organisaties.

Excursies/studiereizen met groepen studenten
We volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM en het ministerie van buitenlandse zaken als het gaat om bijvoorbeeld internationale stages en excursies/reizen/clinics naar het buitenland met groepen studenten en medewerkers. Ten aanzien van door opleidingen georganiseerde excursies/studiereizen/clinics is besloten om zowel binnen- als buitenlandse activiteiten vooralsnog niet door te laten gaan, te verplaatsen of de locatie/programma aan te passen. In het laatste bericht is daarin genoemd dat excursies/studiereizen gepland tot en met 23 maart niet doorgaan. Geadviseerd door de GGD en in nauwe afstemming met de collega-ROC’s in Limburg, is besloten om één lijn te trekken, hetgeen zich vertaalt in de richtlijn dat in ieder geval tot en met 10 april aanstaande excursies/studiereizen niet door gaan, dan wel verplaatst worden naar een later moment. Voor alle geplande of nog te organiseren excursies/studiereizen ná 10 april adviseren we terughoudendheid. Het is immers mogelijk dat op een later moment alsnog het besluit valt dat de activiteit niet door kan gaan.

Internationale stages

  • Gilde Opleidingen raadt af naar de gebieden met code geel, oranje of rood te gaan zolang de situatie in de risicogebieden niet verbetert. Het heeft de voorkeur stages in deze gebieden uit te stellen of te verplaatsen. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de student zelf. Mocht de student wel gaan, is fysieke begeleiding in het buitenland door docenten niet aan de orde.
  • Gebieden met code geel hebben in principe geen negatief reisadvies, maar alleen een verhoogd risico. In het kader van de veiligheid van onze studenten raden we het af om naar deze gebieden te reizen zolang de situatie zich niet verbetert. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de student zelf.
  • Als er studenten/docenten terugkomen, of teruggekomen zijn uit een gebied dat is gemarkeerd met oranje of rood, dan zijn ze verplicht om contact op te nemen met de huisarts (als er sprake is van koorts of er in de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt die is besmet met corona-virus).
  • Pauline van den Bosch heeft hierover contact met de coördinatoren Internationalisering binnen de sectoren en stemt met hen af.

Informatievoorziening
Via MijnGilde houden we alle medewerkers en studenten op de hoogte. Daar vind je updates en een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook op www.gildeopleidingen.nl zorgen we voor updates, daarnaast maken we voor de ouders actief gebruik van social media. Gelet op de snelle ontwikkelingen ten aanzien van het corona-virus is er bewust voor gekozen om ouders niet via een brief te informeren. We gaan ervan uit dat studenten hun informatie met ouders/verzorgers delen en dat ouders/verzorgers de website raadplegen. Voor vragen kunnen mensen bellen met 088 468 20 20. Dat telefoonnummer is bereikbaar tussen 8.00 uur tot 17.00 uur en wordt bemenst door mensen die eerstelijnsvragen van studenten, ouders en medewerkers kunnen beantwoorden.

Op de websites van het RIVM en de GGD vind je meer informatie over het virus en wat jij kunt doen om besmetting te voorkomen. Vragen & Antwoorden over de nieuwe richtlijnen van het RIVM vind je hier.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, zijn: * was handen regelmatig * hoest en nies in de binnenkant van de elleboog * gebruik papieren zakdoekjes * schud geen handen