Documenten en tools voor Erasmus+ programma
De stages die binnen Europa plaatsvinden zijn voor een groot deel gefinancierd door het Erasmus + programma. Binnen het subsidieprogramma zijn een aantal standaardformulieren en instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de stage.

Voor een correct gebruik van de documenten en instrumenten staan hieronder enkele links met informatie en formats.

Documenten te gebruiken in het kader van het Erasmus + programma:

 • Learning agreement: dit is de stageovereenkomst, die door alle betrokken partijen ondertekend dient te worden. Dus door zowel Gilde Opleidingen, het leerbedrijf als de student. Zorg ervoor dat dit document door alle betrokken partijen is ondertekend alvorens de stage begint. 
 • Grant agreement: dit is de overeenkomst die de student met Gilde Opleidingen vóór de stage afsluit in het kader van de Erasmus+ subsidie. 
 • VET Quality commitment: dit is een overzicht met verplichtingen die we met elkaar aangaan in het kader van je stage. Het zorgt er voor dat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt en draagt dus bij aan een betere kwaliteit van je stage. 
   

  Kijk voor de juiste versies behorende bij de juiste call altijd op de website van Erasmus +:
  Documenten voor call 2016
  Documenten voor call 2017

 • Logos:  Gebruik op alle documenten en resultaten die je oplevert in het kader van het Erasmus+ programma dit logo van Erasmus+. 

Instrumenten te gebruiken in het kader van het Erasmus+ programma:

 • Online Taal Ondersteuning (OLS) Kijk hier voor meer informatie over de OLS 
 • Europass mobiliteit. Kijk hier voor meer informatie over de Europass mobiliteit (inclusief voorbeelden) 
 • MobilityTool+ : dit is een online tool die gebruikt wordt voor de rapportages in het kader van het Erasmus+ programma. De studenten dienen na het afronden van hun stage het deel “Participant Report” in te vullen. Dit moeten de studenten invullen binnen twee weken na het afronden van hun stage. Dit is een verplicht onderdeel. De link wordt verzonden per email op de laatste dag van de mobiliteit zoals ingevuld in MobilityTool+. Je moet het “Participant report” geheel invullen en “submitten”. Het wordt dan automatisch geïntegreerd in de totale rapportage.
  Let op: 
  De Email wordt automatisch gegenereerd, dus kan in de spambox terecht komen.
  De mobility tool+ is in het Engels. De student mag het invullen in het Nederlands. Om het invullen makkelijker te maken is er een Nederlandse vertaling beschikbaar die de student ernaast kan houden tijdens het invullen van de Participant Report, (link naar de Nederlandse vertaling)


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!