Stages voor GO! medewerkers
Niet alleen studenten kunnen naar het buitenland op stage! Ook als medewerker van Gilde Opleidingen kom je in aanmerking voor een subsidie om een deel van de kosten te kunnen vergoeden. 

Wil je als medewerker van Gilde Opleidingen:

 • je professionele en persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen?
 • meer te weten komen over het beroepsonderwijs in andere landen?
 • bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leren en doceren?
 • bijdragen aan de modernisering van het onderwijs?
 • ervaring opdoen om studenten beter te kunnen begeleiden voor/ tijdens hun stage?

Als je antwoord op één of meerdere vragen “JA” is, overweeg dan ook eens om een stage te lopen in het buitenland.

Wie kunnen er op stage?
Het programma geldt dus niet alleen voor docenten, maar ook voor ondersteunend personeel, staf, praktijkopleiders of managers die zowel binnen Gilde Opleidingen werken als daarbuiten. De voorwaarde is dat je betrokken bent bij het initieel middelbaar beroepsonderwijs. 

Wat zijn de richtlijnen?

 • Zorg dat je vooraf goed voor ogen hebt wat je wilt gaat doen/leren en waar;
 • Leg dit vast in een “Work Programme”. Dit is een soort overeenkomst tussen de ontvangende organisatie en Gilde Opleidingen en moet door beide partijen ondertekend worden. Hierin staan onder meer je leeropbrengsten in beschreven. Dit is een eis ten aanzien van de financiering.
 • Zorg dat je achteraf het evaluatieformulier van Gilde Opleidingen volledig en zorgvuldig invult. (link naar de “word” versie van het evaluatieformulier)
 • Je kunt het evaluatieformulier nog aanvullen met bewijzen. Denk bijvoorbeeld aan een artikel voor de nieuwsbrief voor de sector, link naar een vlog, trainingsprogramma etc.
 • Zorg dat je achteraf de participant report van de Mobility Tool+ invult. 
 • Zorg dat je vooraf een begroting maakt en deze inlevert. Maak tijdens je verblijf een overzicht van je gemaakte kosten en bewaar de bewijzen van je kosten.

Welke type stages worden NIET vergoed:

 • Conferenties en workshops als niet duidelijk is wat de concrete leeropbrengsten zijn en wat je ermee kunt in je eigen werkomgeving.
 • Bedrijfsbezoeken in het kader van acquisitie van nieuwe leerbedrijven. 

Welke type stages worden WEL vergoed:

 • Zelf lesgeven in het buitenland;
 • Job shadowing;
 • Observaties van vergelijkbare werkzaamheden;
 • Volgen van een training, deskundigheidsbevordering;
 • Uitwisseling van ervaringen met andere onderwijsinstellingen en/of bedrijven;
 • Bijeenkomsten in het kader van het opdoen van kennis, nieuwe inzichten en ervaringen;
 • Bijeenkomsten in het kader van innovatie van onderwijs. 

Ik wil op stage, wie moet ik benaderen?

Wil jij ook op buitenlandse stage of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je teammanager en de (I)BPV coördinator van je sector om de mogelijkheden te bespreken.  

Wil je je voorbereiden op je buitenlandse stage, neem dan eens een kijkje op de pagina voor de studenten (link naar tabblad studenten)Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!