Veilige haven

20 juni 2024

Door Michelle Verheesen

“Onze studenten hebben elk hun eigen verhaal wanneer ze binnen onze school starten met een opleiding. Het vraagt maatwerk van een trajectbegeleider, mentor en coach om de student zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma, ondanks de hulpvraag, privésituatie en/of uitdagingen van een student. Denk hierbij aan: ziekte binnen de familie, een zwangerschap, financiële problemen en/of een eigen hulpverleningstraject. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van onderwijs en omgang met elkaar. De maatschappij verandert en wij zullen als team en onderwijsinstelling moeten meebewegen.

In het begin kunnen de signalen subtiel zijn. Een student haakt mogelijk eerder af in de klas of is minder geconcentreerd. Als studenten zich veilig voelen, delen ze hun zorgen. Veiligheid betekent dat ze met elke vraag bij een trajectbegeleider, mentor, coach, vertrouwenspersoon of intern begeleider terecht kunnen. Gilde Opleidingen is sterk in het vinden van de beste ondersteuning voor elke student. De lijntjes tussen hulpvragers en hulpbieders zijn heel kort. Elke student moet bij ons terechtkunnen en die visie dragen we naar mijn idee met alle medewerkers ook zo uit.

We doen ons best om niet alleen te focussen op regels en deadlines, maar ook om door de ogen van de student te kijken naar wat haalbaar is en hoe wij kunnen helpen bij het vinden van passende oplossingen. Dus niet: ‘Je moet 85% aanwezig zijn en je hebt een deadline volgende week.’ Maar: ‘Hoe kunnen we jou helpen om het haalbaar te maken? Aan welke knoppen kunnen wij draaien?’

De wens van onze teams om een veilige haven te bieden brengt ook vragen met zich mee: 'Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de wettelijke eisen? Wat mogen we van studenten verwachten en waar ligt de speelruimte? We bekijken dit per student en streven naar een aanpak die voor iedereen werkt. Voor docenten betekent dit differentiëren in een klas met meerdere maatwerktrajecten, wat niet simpel is. Uiteindelijk resulteert het in een veilige sfeer waarin elke student op zijn eigen tempo en manier naar het diploma wordt begeleid.

Het onderwijs is niet meer te vergelijken met tien jaar geleden, wat het spannend maakt voor docenten die al langer in het vak zitten. Je moet echt op een andere manier durven lesgeven en bereid zijn om los te laten, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Ik zie bij mijn teams een grote welwillendheid, bereidheid en noodzaak om te veranderen: "We kunnen niet anders. Dit gaan we doen."

Ieder team streeft ernaar het beste te bieden aan hun studenten, maar soms blijkt tijdens het proces dat bepaalde plannen niet haalbaar zijn. Natuurlijk is het balen wanneer dit gebeurt. Toch vind ik het ook mooi om te zien dat de studenten vaak zelf besluiten om een andere weg in te slaan of wij hen kunnen begeleiden naar een beter passende plek, wetende dat we er samen alles aan hebben gedaan.

Het is bewonderenswaardig om te zien hoe we niet alleen de curricula, de cijfers en het systeem op orde houden, maar ook studenten begeleiden naar een veilige plek op school, zodat ze toch hun diploma halen. Ook al duurt het soms iets langer of moeten ze op een andere manier aan bewijsstukken komen, uiteindelijk komen ze er wel. En hoe doen we dat? Door in gesprek met elkaar te blijven. Ik vind het echt knap dat we in deze tijd een veilige haven kunnen bieden voor studenten die met allerlei zaken worstelen, want er wordt nogal wat van hen gevraagd vandaag de dag.”