Vakman-ondernemer

Studierichting
Retail & sales management
Eigen bedrijf starten?
Locatie
Roermond - Bredeweg
Venray - Henri Dunantstraat
Niveau
4
Leerweg
bol
Sector
Economie
Duur
1 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Vakmanschap is geen ondernemerschap. Ben jij een echte vakman die een eigen bedrijf wil opstarten? Dan moet je als vakman ondernemer vooruit kunnen denken en verantwoordelijkheid en risico’s durven nemen. Ondernemers zijn gedreven om van hun bedrijf een succes te maken. Ook ben je als ondernemer altijd goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Zit ondernemen in je bloed of ben je in het bezit van de vaardigheden sociaal, commercieel, communicatief en innovatief? Dan is deze opleiding de juiste keuze voor jou.


 • onderhandelen/overtuigenMet behulp van overleg (met als doel: verkoopbevordering of meer aandacht/medewerking krijgen voor iets belangrijks) tot een overeenkomst proberen te komen. Goede argumenten weten te gebruiken.
 • dienstverlenendZien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn.
 • ondernemend
 • samenwerkenDe vaardigheid om SAMEN met anderen aan een doel te werken, taken op elkaar af te stemmen, van elkaar te leren.
 • inlevingsvermogenJe in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen.
 • flexibelJe gedrag kunnen veranderen als de situatie verandert of als dit nodig is om een doel te bereiken.
 • stressbestendigheid

Als vakman ondernemer krijg je te maken met een aantal belangrijke kerntaken:

 • Maken van een ondernemingsplan.
 • Volgen van de marktontwikkelingen.
 • Regelen van het financiële gedeelte van je onderneming.
 • Leiding geven aan je onderneming.
 • Klanten werven.
 • Promoten van je onderneming.


Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de volgende criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden.

 • Mbo-diploma niveau 3
 • Mbo-diploma niveau 4

Een eigen bedrijf, het is al lange tijd jouw droom. Jouw eigen vakmanschap ligt daarvoor aan de basis. Je bent een echte specialist op het gebied van Techniek, Wellness, Horeca, ICT of Retail. Het enige wat nog ontbreekt, is je eigen bedrijf. Die stap neem je om de opleiding Vakman Ondernemer te gaan volgen. Het is dé opleiding om jouw eigen zaak vorm te kunnen geven.

Concreet leer je:

 • Ondernemend en commercieel handelen.
 • Gedrevenheid en ambitie tonen.
 • Creëren en innoveren.
 • Financieel management.
 • Beslissen en activiteiten initiëren.
 • Plannen en organiseren.
 • Netwerken en persoonlijke marketing.
 • Productontwikkeling.
 • Verkooptechnieken.
 • Het volgen van marktontwikkelingen.
 • Het inzien van kansen en bedreigingen.


Je maakt kosten voor leermiddelen. Houd rekening met ongeveer €400,-.


Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn keuzedelen voor alle startende studenten onderdeel van hun mbo-opleiding. Een keuzedeel is feitelijk een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ze helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen.

Iedere student die in 2016-2017 start met een mbo-opleiding gaat verplicht werken met keuzedelen. Voor alle studenten die eerder gestart zijn met hun opleiding geldt dit niet. Zij blijven het bestaande lesprogramma volgen.

Welke keuzedelen wij aanbieden lees je hier.
Specifieke opleidingsinfo
Lesgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2017-2018 € 1.137. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Is de financiële situatie van jouw ouders/verzorgers zodanig (denk aan bijstandsniveau) dat jij daardoor niet de opleiding kunt volgen die jij wilt, dan kan de Commissie Studentenfonds uitkomst bieden. Klik hier voor meer informatie over de Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering (de eerste betaling krijg je het eerstvolgende kwartaal na je 18e verjaardag).

Meer informatie vind je op duo.nl. De minister heeft een aantal vragen beantwoord. Check ze hier.

Tegemoetkoming studiekosten

Ben je nog geen 18 jaar, dan kun je vallen onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Klik hier voor meer informatie.

Reiskostenvergoeding

Studenten die op 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding volgen kunnen nu een OVchipkaart aanvragen. Oók als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze OV moet je bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV hebben. Op de website van DUO staan alle voorwaarden.

Let op: de voorwaarden verschillen per opleidingsniveau!

Aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend op de website van DUO. Klik op het onderwerp mbo’er, vervolgens op reisproduct regelen en kijk dan bij reisproduct onder de 18.

EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: 088 468 20 10

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Maatwerk

Voor sommige opleidingen kun je op basis van eerder behaalde resultaten vrijstelling(en) krijgen. Het gaat hierbij om vrijstelling van onderwijs én examinering. Je volgt dan een verkort of versneld traject. De toelating tot dit traject en de vrijstelling(en) stellen we per persoon vast. We nodigen je dus altijd uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Verkorten of versnellen?

We spreken over een verkort traject als je vanwege vrijstellingen bepaalde onderdelen niet hoeft te doen. Bij een versneld traject volg je het gehele programma, maar ga je versneld door de stof heen. Beide trajecten zijn korter dan de reguliere opleidingsduur en voor beide trajecten dient op basis van eerdere opleidingen en eerder behaalde resultaten onderbouwd te worden waarom je dit traject mag/kan volgen.

Disclaimer

Schooljaar 2018-2019

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!