Verkoopspecialist

Studierichting
Retail & sales management
Locatie
Roermond - Bredeweg
Venlo - Hagerhofweg
Venray - Henri Dunantstraat
Weert - Drakesteyn
Niveau
3
Leerweg
bol
Sector
Economie
Duur
2 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Werken in een winkel is erg afwisselend. Elke dag zijn er andere klanten en vaak heb je te maken met veel verschillende producten. Van die producten weet jij als verkoopspecialist bijna alles, zodat je klanten goed kunt adviseren. Ook stuur je collega's aan, doe je bestellingen, verzorg je de administratie en zorg je ervoor dat de winkel er altijd tiptop uit ziet. Je werkt zelfstandig, onder begeleiding van de bedrijfsleider. Daarnaast ben je ondernemend, communicatief en gaat graag met mensen om.


 • samenwerkenDe vaardigheid om SAMEN met anderen aan een doel te werken, taken op elkaar af te stemmen, van elkaar te leren.
 • dienstverlenendZien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn.
 • flexibelJe gedrag kunnen veranderen als de situatie verandert of als dit nodig is om een doel te bereiken.
 • initiatief nemenZelf werkzaamheden zien en oppakken of uitproberen, zonder af te wachten tot iemand anders zegt wat je moet doen.
 • onderhandelen/overtuigenMet behulp van overleg (met als doel: verkoopbevordering of meer aandacht/medewerking krijgen voor iets belangrijks) tot een overeenkomst proberen te komen. Goede argumenten weten te gebruiken.
 • sterke contactuele eigenschappen
 • plannen en organiseren
 • communicatief (met name mondeling)
 • zorgvuldigheidZorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures.
 • stressbestendigheid

 • Communicatief
 • Cijfervaardigheid
 • Fysieke belasting: (hele dag staan)
 • Leidinggevende en coachende vaardigheden
 • Overzicht kunnen houden

 • Je werkt bij een middelgrote onderneming in de detailhandel
 • Je hebt coördinerende taken
 • Je verzorgt de goederenontvangst en de verwerking van goederen
 • Je verzorgt de product- en winkelpresentatie
 • Je controleert voorraden en bestelt
 • Adviseren en verkoopgesprekken voeren
 • Je doet verbetervoorstellen ten aanzien van assortiment, presentatie en verkoopcijfers
 • Je neemt klachten aan en handelt deze af
 • Je zorgt dat de betalingssystemen gebruiksklaar zijn, bedient het kassasysteem en rekent af met de klant

Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de onderstaande criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden.

 • Diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Diploma gemengde leerweg.
 • Diploma theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs van 3-4 havo/vwo.
 • Diploma mbo niveau 2.

Als je niet voldoet aan een van de criteria, nodigen we je uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.


 • Commercieel-economische vorming
 • Branchekennis
 • Talen: Nederlands, Engels, Duits
 • Rekenen

Om het diploma te behalen, moet je laten zien dat je de noodzakelijke vakkennis hebt en vaardigheden beheerst. Je moet kunnen communiceren, samenwerken, plannen en organiseren. Je kunt opdrachten in de praktijk goed uitvoeren. Dit meten we met behulp van theorie-, praktijk- en projecttoetsen. Verder beoordelen we je houding, vaardigheden en de beroepspraktijkvorming (stage).

Tijdens deze opleiding kun je twee verschillende specialisatie richtingen kiezen:

 • Eerste verkoper
 • Verkoopadviseur

Met het diploma Verkoopspecialist kun je binnen Gilde Opleidingen doorstromen naar de opleiding Manager retail niveau 4.


Je maakt kosten voor leermiddelen. Houd rekening met ongeveer €650,-. Ben je nog geen 18 jaar? Houd dan rekening met reiskosten, ook voor stage. Daarnaast dien je een laptop aan te schaffen.

Microsoft maakt het voor Gilde Opleidingen mogelijk om Microsoft Office 365 aan studenten aan te bieden. Het is dus niet nodig om een aparte Microsoft Office licentie aan te schaffen, deze is via Gilde Opleidingen te verkrijgen.

Klik hier voor de systeemvereisten laptop


Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn keuzedelen voor alle startende studenten onderdeel van hun mbo-opleiding. Een keuzedeel is feitelijk een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ze helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen.

Iedere student die in 2016-2017 start met een mbo-opleiding gaat verplicht werken met keuzedelen. Voor alle studenten die eerder gestart zijn met hun opleiding geldt dit niet. Zij blijven het bestaande lesprogramma volgen.

Welke keuzedelen wij aanbieden lees je hier.
Specifieke opleidingsinfo
Lesgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2017-2018 € 1.137. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Is de financiële situatie van jouw ouders/verzorgers zodanig (denk aan bijstandsniveau) dat jij daardoor niet de opleiding kunt volgen die jij wilt, dan kan de Commissie Studentenfonds uitkomst bieden. Klik hier voor meer informatie over de Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering (de eerste betaling krijg je het eerstvolgende kwartaal na je 18e verjaardag).

Meer informatie vind je op duo.nl. De minister heeft een aantal vragen beantwoord. Check ze hier.

Tegemoetkoming studiekosten

Ben je nog geen 18 jaar, dan kun je vallen onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Klik hier voor meer informatie.

Reiskostenvergoeding

Studenten die op 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding volgen kunnen nu een OVchipkaart aanvragen. Oók als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze OV moet je bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV hebben. Op de website van DUO staan alle voorwaarden.

Let op: de voorwaarden verschillen per opleidingsniveau!

Aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend op de website van DUO. Klik op het onderwerp mbo’er, vervolgens op reisproduct regelen en kijk dan bij reisproduct onder de 18.

EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: 088 468 20 10

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Maatwerk

Voor sommige opleidingen kun je op basis van eerder behaalde resultaten vrijstelling(en) krijgen. Het gaat hierbij om vrijstelling van onderwijs én examinering. Je volgt dan een verkort of versneld traject. De toelating tot dit traject en de vrijstelling(en) stellen we per persoon vast. We nodigen je dus altijd uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Verkorten of versnellen?

We spreken over een verkort traject als je vanwege vrijstellingen bepaalde onderdelen niet hoeft te doen. Bij een versneld traject volg je het gehele programma, maar ga je versneld door de stof heen. Beide trajecten zijn korter dan de reguliere opleidingsduur en voor beide trajecten dient op basis van eerdere opleidingen en eerder behaalde resultaten onderbouwd te worden waarom je dit traject mag/kan volgen.

Disclaimer

Schooljaar 2018-2019

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.

Anderen bekeken ook

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!