Allround Kapper

Studierichting
Wellness en beauty
Locatie
Venlo - Groenveldsingel
Niveau
3
Leerweg
bol
Sector
Hospitality & Wellness
Duur
3 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Je gaat graag met mensen om en hebt interesse in de nieuwste kapsels en het uiterlijk. Voor het kappersvak is het belangrijk dat je creatief bent. Je vindt het leuk om met nieuwe technieken te werken en je te specialiseren in het vak. Misschien wil je een kapsalon beginnen of bedrijfsleider worden? In ieder geval ben je iemand die zelfstandig kan werken. Je steekt graag de handen uit de mouwen. Behalve een doener ben je ook een sociaal iemand. Je kunt goed samenwerken. Daarnaast ben je (klant)vriendelijk en maak je gemakkelijk een praatje, maar je moet ook goed kunnen luisteren. Naar de wensen van de klant bijvoorbeeld. Mensen mooi maken en een goed gevoel geven, dat vind je allerleukst.

Naast basisvaardigheden zoals wassen, masseren en knippen verricht jij specialistisch werk. Denk aan snijden of opsteken van het haar, kleur- en permanentbehandelingen en creatieve kapsels. Je geeft vakkundig advies over kapsels, haarkleuren, verzorgings- en stylingsproducten. Deze producten verkoop je ook. Om een goed advies te geven let je op gezichtsvormen, karakters en kleuren van klanten.


 • zorgvuldigheidZorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures.
 • samenwerken en overleggen
 • op behoeften van klant richten
 • met verschillende mensen kunnen omgaan
 • adviseren
 • creativiteitVanuit jezelf nieuwe ideeën, een nieuwe aanpak en of oplossingen bedenken bij problemen of opdrachten.
 • dienstverlenendZien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn.

 • Fysiek werken (hele dag staan).
 • Veel modellen regelen: voor ieder kapsel heb je een ander model nodig.

Knippen, föhnen en permanenten, kleuren, snijden, modelleren, jij voert het allemaal uit. Daarnaast verzorg jij allerlei speciale kapsels.

Je geeft vakkundig advies over kapsels, haarkleuren of verzorgingsproducten die je verkoopt bijvoorbeeld. Productverkoop is belangrijk in de kapperszaak van nu.


Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de volgende criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden. Als je niet voldoet aan een van de criteria nodigen we je uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

 • Diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Diploma gemengde leerweg.
 • Diploma theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs 3-4 havo.

Je leert alle technieken die je nodig hebt. Verder leer je tijdens de opleiding je vakmanschap op creatieve wijze in te zetten. Naast knippen, föhnen en permanenten, leer je ook kleuren, snijden, modelleren en allerlei speciale kapsels creëren.

Die vaardigheden oefen je, in de salon van school en bij het bedrijf waar je stage loopt of waarmee je een leerwerkcontract hebt. Je leert vakkundig advies te geven over kapsels, haarkleuren of verzorgingsproducten die je verkoopt bijvoorbeeld.

Les in:

 • Knippen, föhnen, snijden, permanenten, kleuren.
 • Combinatie van theorie en praktijk.
 • Competentiegericht: werken aan kennis, vaardigheden en beroepshouding.
 • Algemene vakken: Nederlands, rekenen.
 • Trainen op oefenhoofden en zelf meegebrachte modellen.
 • Training sociale vaardigheden.

Aan het einde van de opleiding moet je laten zien dat je in alle kerntaken competent bent. Dit gebeurt tijdens een Proeve van Bekwaamheid waarbij ook het beoordelingsportfolio een belangrijke rol speelt. Daarnaast vindt er een criteriumgericht interview plaats.


Met het diploma Kapper kun je doorstromen naar de opleiding Salonmanager of Allround schoonheidsspecialist (Wellness). Ook deze niveau 4-opleidingen kun je bij Gilde Opleidingen volgen.


Je maakt kosten voor leermiddelen. Voor het eerste en tweede leerjaar zijn de totale kosten € 1385 euro. In het derde leerjaar € 287,50 euro.Daarnaast dien je een laptop aan te schaffen.

Microsoft maakt het voor Gilde Opleidingen mogelijk om Microsoft Office 365 aan studenten aan te bieden. Het is dus niet nodig om een aparte Microsoft Office licentie aan te schaffen, deze is via Gilde Opleidingen te verkrijgen.

Klik hier voor de systeemvereisten laptop


Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn keuzedelen voor alle startende studenten onderdeel van hun mbo-opleiding. Een keuzedeel is feitelijk een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ze helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen.

Iedere student die in 2016-2017 start met een mbo-opleiding gaat verplicht werken met keuzedelen. Voor alle studenten die eerder gestart zijn met hun opleiding geldt dit niet. Zij blijven het bestaande lesprogramma volgen.

Welke keuzedelen wij aanbieden lees je hier.
Specifieke opleidingsinfo
Lesgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2017-2018 € 1.137. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Is de financiële situatie van jouw ouders/verzorgers zodanig (denk aan bijstandsniveau) dat jij daardoor niet de opleiding kunt volgen die jij wilt, dan kan de Commissie Studentenfonds uitkomst bieden. Klik hier voor meer informatie over de Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering (de eerste betaling krijg je het eerstvolgende kwartaal na je 18e verjaardag).

Meer informatie vind je op duo.nl. De minister heeft een aantal vragen beantwoord. Check ze hier.

Tegemoetkoming studiekosten

Ben je nog geen 18 jaar, dan kun je vallen onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Klik hier voor meer informatie.

Reiskostenvergoeding

Studenten die op 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding volgen kunnen nu een OVchipkaart aanvragen. Oók als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze OV moet je bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV hebben. Op de website van DUO staan alle voorwaarden.

Let op: de voorwaarden verschillen per opleidingsniveau!

Aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend op de website van DUO. Klik op het onderwerp mbo’er, vervolgens op reisproduct regelen en kijk dan bij reisproduct onder de 18.

EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: 088 468 20 10

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Maatwerk

Voor sommige opleidingen kun je op basis van eerder behaalde resultaten vrijstelling(en) krijgen. Het gaat hierbij om vrijstelling van onderwijs én examinering. Je volgt dan een verkort of versneld traject. De toelating tot dit traject en de vrijstelling(en) stellen we per persoon vast. We nodigen je dus altijd uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Verkorten of versnellen?

We spreken over een verkort traject als je vanwege vrijstellingen bepaalde onderdelen niet hoeft te doen. Bij een versneld traject volg je het gehele programma, maar ga je versneld door de stof heen. Beide trajecten zijn korter dan de reguliere opleidingsduur en voor beide trajecten dient op basis van eerdere opleidingen en eerder behaalde resultaten onderbouwd te worden waarom je dit traject mag/kan volgen.

Disclaimer

Schooljaar 2018-2019

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!