Technisch Specialist Personenauto's

Studierichting
Motorvoertuigentechniek
Locatie
Venlo - Hagerhofweg
Niveau
4
Leerweg
bol
Sector
Techniek
Duur
4 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Je houdt van auto’s en techniek. Vooral technische problemen oplossen is helemaal jouw ding. Je houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten en past die graag toe. Je neemt verantwoordelijkheid en werkt graag samen. Je vindt het prettig als je afwisselend werk kunt doen en bent leergierig. Het is een voordeel als je talenkennis hebt, want sommige montage-instructies zijn in het Duits of Engels. Collega’s aansturen en ondersteunen, klanten overtuigen en rapporten schrijven; het hoort er straks allemaal bij. Het is dus belangrijk dat je goed kunt communiceren en over leidinggevende kwaliteiten beschikt.


 • technisch inzichtInzicht hebben in de werking van machines, kunnen toepassen van natuurkundige principes en/of het zelf kunnen werken met machines en gereedschappen.
 • communicerenDe Nederlandse taal goed spreken en begrijpen en zelf te begrijpen zijn voor anderen. Vanuit mondelinge en/of schriftelijke instructie werk of opdrachten kunnen uitvoeren.
 • handvaardigheid
 • fijne motoriek
 • nauwkeurigheid

 • Kennis van elektronica, digitale communicatiesystemen.
 • Soms lastige werkhoudingen.
 • Theoretisch moeilijker (exacte vakken).
 • Niet bang zijn voor vieze handen.

 • Je werkt bij autodealers of garagebedrijven met meer merken.
 • Je bent gespecialiseerd in complexe problemen en reparaties.
 • Bij onduidelijke klachten ontdek je waar het probleem ligt en wat je eraan kunt doen.
 • Veel kennis van computersystemen en digitale communicatie.
 • Veel overleg met specialisten en leveranciers.
 • Delen van kennis.
 • Aanspreekpunt voor de klant.
 • Plannen en kosten in de gaten houden, administratie doen.

Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de volgende criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden. 

 • Diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Diploma gemengde leerweg.
 • Diploma theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs 3-4 havo.
 • Diploma mbo niveau 3.

Als je niet voldoet aan de criteria word je uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. Daarin gaan we dieper in op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Deze opleiding start alleen bij voldoende deelname.


Je krijgt tijdens de opleiding onder andere:

 • Beroepsgerichte vakken en stage.
 • Rekenen.
 • Nederlands.
 • Engels.
 • Loopbaan en Burgerschap.
 • Een aantal mbo-keuzedelen.

In je opleiding zijn er regelmatig meetmomenten waarop we kijken wat je allemaal geleerd hebt. Zo houden we je ontwikkeling bij. Een meetmoment kan een mondelinge of schriftelijke test zijn, maar ook een practicum of presentatie. Aan het einde van je opleiding moet je een aantal kerntaken beheersen. Die kerntaken worden afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Daarnaast sluit je onderdelen af met landelijke examens en instellingsexamens. Als je alle onderdelen haalt, ontvang je het diploma.


Met het diploma Technisch specialist personenauto’s kun je doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting werktuigbouwkunde, elektrotechniek, autotechniek of management. 


Je maakt kosten voor leermiddelen. Houd rekening met ongeveer € 700,-. Daarnaast dien je in het eerste leerjaar een laptop aan te schaffen. 

Microsoft maakt het voor Gilde Opleidingen mogelijk om Microsoft Office 365 aan studenten aan te bieden. Het is dus niet nodig om een aparte Microsoft Office licentie aan te schaffen, deze is via Gilde Opleidingen te verkrijgen.

Klik hier voor de systeemvereisten laptop


Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn keuzedelen voor alle startende studenten onderdeel van hun mbo-opleiding. Een keuzedeel is feitelijk een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ze helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen.

Iedere student die in 2016-2017 start met een mbo-opleiding gaat verplicht werken met keuzedelen. Voor alle studenten die eerder gestart zijn met hun opleiding geldt dit niet. Zij blijven het bestaande lesprogramma volgen.

Welke keuzedelen wij aanbieden lees je hier.
Specifieke opleidingsinfo
Lesgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2017-2018 € 1.137. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Is de financiële situatie van jouw ouders/verzorgers zodanig (denk aan bijstandsniveau) dat jij daardoor niet de opleiding kunt volgen die jij wilt, dan kan de Commissie Studentenfonds uitkomst bieden. Klik hier voor meer informatie over de Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering (de eerste betaling krijg je het eerstvolgende kwartaal na je 18e verjaardag).

Meer informatie vind je op duo.nl. De minister heeft een aantal vragen beantwoord. Check ze hier.

Tegemoetkoming studiekosten

Ben je nog geen 18 jaar, dan kun je vallen onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Klik hier voor meer informatie.

Reiskostenvergoeding

Studenten die op 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding volgen kunnen nu een OVchipkaart aanvragen. Oók als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze OV moet je bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV hebben. Op de website van DUO staan alle voorwaarden.

Let op: de voorwaarden verschillen per opleidingsniveau!

Aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend op de website van DUO. Klik op het onderwerp mbo’er, vervolgens op reisproduct regelen en kijk dan bij reisproduct onder de 18.

EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: 088 468 20 10

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Maatwerk

Voor sommige opleidingen kun je op basis van eerder behaalde resultaten vrijstelling(en) krijgen. Het gaat hierbij om vrijstelling van onderwijs én examinering. Je volgt dan een verkort of versneld traject. De toelating tot dit traject en de vrijstelling(en) stellen we per persoon vast. We nodigen je dus altijd uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Verkorten of versnellen?

We spreken over een verkort traject als je vanwege vrijstellingen bepaalde onderdelen niet hoeft te doen. Bij een versneld traject volg je het gehele programma, maar ga je versneld door de stof heen. Beide trajecten zijn korter dan de reguliere opleidingsduur en voor beide trajecten dient op basis van eerdere opleidingen en eerder behaalde resultaten onderbouwd te worden waarom je dit traject mag/kan volgen.

Disclaimer

Schooljaar 2018-2019

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.

Anderen bekeken ook

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!