Klachten
Gilde Opleidingen doet er alles aan om je klacht naar tevredenheid op te lossen.

Afhankelijk van de aard van jouw klacht, kun je contact opnemen met de: 

  • vertrouwenspersoon (bij een klacht over ongewenste omgangsvormen).
    Op elke locatie hangen posters waarop de specifieke gegevens van de vertrouwenspersonen voor de locatie te vinden zijn. Je kunt de gegevens ook opvragen bij het servicepunt dat op alle locaties te vinden is;
  • trajectbegeleider (bij klachten over het leerproces);
  • administratie op school (voor financiële of administratieve zaken);
  • trajectbegeleider of het Servicecentrum (voor algemene klachten);
  • voorzitter van de examencommissie (klachten over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren).

Regeling ongewenste omgangsvormen

Klik hier om de regeling ongewenste omgangsvormen te downloaden.

Reglement Algemene Klachtencommissie Gilde Opleidingen

In het Reglement Algemene Klachtencommissie lees je hoe je een klacht kunt indienen over Gilde Opleidingen en wat vervolgens de gang van zaken is. Klik hier om het reglement Algemene Klachtencommissie te downloaden.

Klachtencommissie goed bestuur mbo
In opdracht van de MBO Raad is er een Klachtencommissie goed bestuur mbo, die twee taken heeft:

  • Klachten behandelen in verband met het niet naleven van de Branchecode goed bestuur in het mbo.
  • Optreden als handhavingscommissie bij de lidmaatschapseisen voor aansluiting van mbo-scholen bij de Vereniging MBO Raad.

Deze commissie is onafhankelijk, dat wil zeggen dat de leden geen binding hebben met de MBO Raad of de mbo-scholen.

Klachten kunnen bij het secretariaat van de commissiegolden ingediend:

Mr. C.A.M. van Vught (ambtelijk secretaris)
Berkenlaan 40
5061 AZ Oisterwijk
06 53 18 00 25
cvvrechtspraktijk@online.nl

Klachten mogen niet anoniem zijn en moeten schriftelijk worden ingediend en worden onderbouwd.

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens

In het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens lees je hoe de procedure bij een klacht verloopt.
Klik hier om het reglement Commissie van Beroep voor de Examens te downloaden.

Als jouw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je contact opnemen met één van de volgende commissies waarbij Gilde Opleidingen is aangesloten:

Algemene Klachtencommissie Gilde Opleidingen

Postbus 1094
6040 KB Roermond

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van Stichting Geschillencommissie Onderwijs (SGO)

Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Telefoon: (030) 280 95 90

Commissie van Beroep voor de Examens

Helicon Opleidingen, Commissie van Beroep voor de Examens
Secretaris Commissie van Beroep voor de Examens, de heer ir. J.W.J. Jacobs
Postbus 2411
5202 CK ’s-HERTOGENBOSCHSnel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!