Kwaliteit
Wat maakt een opleiding tot een goede? Als er weinig uitval is, als de meeste studenten hun diploma binnen de vastgestelde tijd behalen en als ze tevreden zijn. Onafhankelijk onderzoek bewees eerder al dat Gilde Opleidingen op alle niveaus en in alle beroepssectoren het verschil maakt met uitstekend beroepsonderwijs in Zuid-Nederland.


Keuzegids Mbo-Studies 2017: vier topopleidingen bij Gilde

De Keuzegids Mbo-Studies 2017 laat zien dat Gilde Opleidingen voor vier opleidingen het predicaat Topopleiding mag voeren. Onze opleidingen medisch assisterenden (derde jaar op rij!), veiligheid, medewerker (beheer) ICT en schilderen behoren tot de beste opleidingen van Nederland. En daar zijn we best trots op! In totaal staan maar liefst tien van onze opleidingen in de landelijke top 10. Overall scoort Gilde Opleidingen een gedeelte 21e plek in de ranglijst. De onderwijsinspectie beoordeelt ons met een mooie +score.

Kleinschalige locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg maakt Gilde Opleidingen aantrekkelijk voor mbo-studenten uit Limburg en naburige regio’s. We werken met succes aan goed onderwijs, waarbij vakmanschap en een brede algemene ontwikkeling van onze studenten voorop staan. Het is onze wens om deze goede uitgangspositie verder uit te bouwen en de komende jaren nog meer topopleidingen in onze geledingen te hebben.

Over de Keuzegids
De Keuzegids geeft een onafhankelijk overzicht van mbo-opleidingen in Nederland en geeft advies over de beste plaatsen om een bepaalde opleiding te volgen. Dit kwaliteitsoordeel is gebaseerd op onderwijsstatistieken, het oordeel van de onderwijsinspectie en de mening van studenten die de opleiding nu volgen.

 

Benchmark MBO Raad

Gilde Opleidingen scoort ruim boven het landelijk mbo-gemiddelde, blijkt uit de laatst verschenen benchmark van de MBO Raad: Bouwsteen studiesucces. Het onderzoek vergelijkt jaarlijks de kwaliteit van mbo-opleidingen in ons land. Op alle niveaus zijn de resultaten van Gilde Opleidingen de afgelopen jaren goed. De benchmark drukt de kwaliteit van opleidingen uit in rendementen, oftewel het diploma- en jaarresultaat. Daarin behoort Gilde Opleidingen tot de top 10 van roc's.

Klik hier voor de cijfers van Gilde Opleidingen uit de laatst verschenen Benchmark MBO Raad, Bouwsteen studiesucces.


Voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV)

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten begint met het zorgvuldig registreren van schoolverzuim en het bieden van extra zorg aan die studenten die dreigen uit te vallen. Daarnaast zorgt Gilde Opleidingen samen met de vmbo-scholen voor een goede overdracht van leerlingen naar ons roc. Onder meer via meeloopdagen maken we de verschillen met het voortgezet onderwijs inzichtelijk en begeleiden we hen bij de overgang naar Gilde Opleidingen.

Op de lijst van 43 roc's neemt Gilde Opleidingen een 17e plek in als het gaat om het minst aantal VSV’ers, zo blijkt uit de VSV-Atlas 2014-2015 van het Ministerie van Onderwijs.

VSV-makelaar
Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) werkt Gilde Opleidingen nauw samen met diverse partijen in de regio, onder wie de VSV-makelaar. Deze onafhankelijke bemiddelaar wordt ingeschakeld wanneer een leerling na het voortgezet onderwijs of al in het eerste jaar van het mbo dreigt uit te vallen. Via een individuele benadering probeert de VSV-makelaar jongeren bewuster en ook zelf verantwoordelijk te maken voor hun opleidingskeuze.

Match
Match is een voorziening bedoeld voor studenten (niveau 2, 3 of 4) die wonen in de regio Noord- en Midden-Limburg, onderwijs volgen binnen of buiten onze regio en potentiële uitvallers zijn. Zij hebben een verkeerde opleidingskeuze gemaakt maar willen wel een mbo-opleiding volgen. Zij weten niet zo goed welke en hebben meer nodig dan enkel een loopbaanonderzoek. Match richt zich op heroriëntatie en motivatieontwikkeling en creëert doorstroom met reële nieuwe kansen. Match is een regionale voorziening die wordt uitgevoerd bij Gilde Opleidingen.

Meer informatie: aanvalopschooluitval.nl.


JOB-monitor

Studenten van Gilde Opleidingen waarderen hun opleiding bovengemiddeld en zijn met name tevreden over hun stage en de begeleiding, sfeer en veiligheid op school. Dat blijkt uit de JOB-monitor, de jaarlijkse enquête naar de tevredenheid van studenten binnen het mbo. Dit onderzoek geeft Gilde Opleidingen een goed inzicht in de verbeteringen die nodig zijn. En zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs naar een nog hoger plan tillen.


Inspectierapport 2015

In 2014 voerde de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek bij ons uit. Het inspectierapport vindt u hierbeneden onder downloads. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn verbetertrajecten ingezet. In november 2015 vond er een heronderzoek plaats naar examinering en kwaliteitsborging. 

Dit onderzoek leverde een voldoende inspectiebeoordeling op.  Het rapport van dit heronderzoek staat ook onder downloads.

 

Downloads

Inspectierapport 2014 (670 kb)
Inspectierapport heronderzoek november 2015 (256 kb)


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!