11 september 2017

Een hoop gekreun en liters zweet later is de jaarlijkse leefstijltest weer achter de rug. Zo’n
2.800 nieuwe studenten werden afgelopen week getest op conditie, lenigheid, kracht en
hand-oog-coördinatie. Zo krijgt Gilde Opleidingen een beter beeld van de gezondheid van
onze instromende studenten en kunnen we ons sport- en bewegingsonderwijs verder verfijnen.


Hoe fit zijn onze eerstejaars?

Spiegeltje, spiegeltje …
Gilde Sportief, het sportprogramma van Gilde Opleidingen dat eerstejaars studenten aanzet tot een
actief, gezond en vitaal leven, organiseert de leefstijltest. De test bestaat uit een shuttle run, push
ups en sit ups, een hoogtesprong, knijpkrachtmeting, lenigheidstest en een test sneltikken met één
hand. Ook worden lengte, gewicht en middelomtrek gemeten. Naast deze scores die op testjeleefstijl.nl
ingevuld worden, beantwoorden de jongeren op deze site ook vragen over leefstijl en gezondheid. Zo
ontstaat een compleet beeld van hoe hij of zij er fysiek voor staat op dat moment. Jongeren krijgen een
spiegel voorgehouden.

Effectief
Gilde Sportief is verplicht voor alle eerstejaars bol-studenten van Gilde Opleidingen. “Door jongeren
zelf te laten kiezen voor hun favoriete sport, willen we ze triggeren om ook buiten schooltijd door te |
blijven sporten. En dat heeft effect. Gilde Sportief vergroot het bewustzijn. Veel studenten die voorheen
niet sportten, komen daadwerkelijk in beweging. Daarnaast leren ze zelf verantwoordelijkheid te nemen,
samen te werken en elkaar te accepteren en respecteren”, vertelt Sef Houben, docent Gilde Sportief in Venlo.

Meer informatie? Kijk op gildesportief.nl.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!