21 april 2017

“We moeten in het onderwijs stoppen met lesgeven. Leren vindt pas plaats wanneer je gemotiveerd bent om doelgericht, in samenwerking met anderen, een probleem op te lossen”, dat is de boodschap van professor doctor Filip Dochy. De hoogleraar Onderwijskunde & Corporate Training aan Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijsinnovatie & IT aan Universiteit Maastricht is de bedenker van high impact learning. Het onderwijs van de toekomst. Afgelopen woensdag 19 april organiseerde Gilde Opleidingen een goed bezochte actieve kennisdelingsbijeenkomst over High Impact Learning that Lasts (HILL) in de Venrayse schouwburg.

Docenten worden steeds meer coach
Samen leren in een groep en interactief leren met behulp van de moderne media zijn belangrijke bouwstenen. Verder moet er ruimte zijn om spontaan en informeel te leren. De tijd dat de student alleen maar klassikaal de lesstof tot zich neemt en zijn kennis in toetsen oplepelt, is voorbij. Dochy zei hier eerder over: "High impact learning vraagt van studenten dat ze meer dan ooit zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ze zelf richting geven aan hun leerproces en kritisch kijken naar hun eigen handelen en dat van hun klasgenoten. De docent wordt steeds meer een coach die studenten hierbij begeleidt en ook zelf blijft leren. Minder klassikaal, minder formeel en vooral veel meer samen." Luc Stevens, directeur NIVOZ en hoogleraar orthopedagogiek, keynote-spreker van de kennisdelingsbijeenkomst gaf met zijn expertise een reflectie op het HILL-model. Met zijn uitspraak "Kennis kent veel lagen. De kunst is om te lijken naar welke laag op dat moment van belang is" benadrukte hij dat HILL veel kansen biedt om kennis van àlle lagen een plek te geven in het onderwijs. Zoals intuïtieve kennis, die onontbeerlijk is in de maatschappij die onvoorspelbaar is geworden.

Het verschil maken
Om straks het verschil te kunnen maken op de veranderende arbeidsmarkt moeten studenten wérkelijk begrijpen wat ze leren, kennis in wisselende contexten kunnen toepassen en goed kunnen samenwerken in een team. Dit schooljaar is het docententeam Welzijn uit Venray gestart met deze nieuwe vorm van onderwijs waarin studenten worden voorbereid op een leven lang leren. "Met behulp van de bouwstenen van Dochy willen we de studenten van Zorg & Welzijn hiertoe meer uitdagen en op die manier beter voorbereiden op de arbeidsmarkt", vertelt Janske Castelijns, een van de projectleiders van het innovatieproject Learning community HIL binnen Gilde Opleidingen.

Toekomstbestendig opleiden steeds dichterbij
Zo’n 120 professionals van binnen en buiten Gilde Opleidingen waren aanwezig tijdens de actieve kennisdeling op 19 april. Het ‘bonte gezelschap’ bestond uit kinderopvangcentra, zorginstellingen, basisscholen, scholen uit het voortgezet onderwijs, collega mbo-scholen en hbo’s en niet te vergeten een heleboel mbo-studenten. Jolanda Rijnders, die samen met Janske Castelijns het project leidt, is heel tevreden over de kennisdelingsdag: "Docenten en studenten hebben samen met de werkvelden en andere betrokken professionals de bouwstenen van Dochy geconcretiseerd voor het onderwijs. In zeven gemixte werkgroepen zijn we aan de slag gegaan met ieder een bouwsteen. Aan het einde van de dag hebben alle groepjes hun opbrengst met betrekking tot hun bouwsteen gepresenteerd aan de plenaire groep. Alle bezoekers gingen naar huis met handreikingen om vanuit een nieuwe mindset het leerproces in te gaan richten. Zo zetten we stappen richting toekomstbestendig opleiden."


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!