19 juli 2017

De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Beide wetten gaan naar verwachting op 1 januari 2018 in.

Met deze twee wetten moet de kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen omhoog gaan. Zo komen er meer leidsters per baby. Er komt ook meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor. Daarnaast moeten alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen goed Nederlands kunnen spreken en voldoen aan aangescherpte taaleisen (minimaal niveau 3F Nederlands).

Ben je als pedagogisch medewerker op zoek naar een upgrade van niveau 3 naar niveau 4? Of wil je als medewerker van een kinderdagverblijf een certificaat halen voor 3F Nederlands en/of VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie)? Neem dan contact op met Mevr. M. van Bommel, Teammanager Pedagogisch werk van Gilde Opleidingen via m.clermonts@rocgilde.nl of 088-4682016.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!