06 juli 2017

Het WijkLeerbedrijf Venray heeft de titel koploper gekregen, een teken dat het WijkLeerbedrijf,  goed bezig is. Studenten van Gilde Opleidingen volgen hier een opleiding tot Helpende zorg/welzijn. Tijdens hun stage bieden zij kleinschalige hulp aan inwoners in Venray.

WijkLeerbedrijf Venray is koploper

Het idee achter het WijkLeerbedrijf, dat in februari 2016 van start is gegaan, is het verhogen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers en dat studenten bij het WijkLeerbedrijf tijdens hun stage ervaring opdoen in de praktijk. De activiteiten van de studenten zijn voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg en ondersteuning van en omgang met bewoners die hulp nodig hebben. De informele zorg wordt niet alleen aan ouderen geboden, maar ook gehandicapten of mensen die psychische hulp vanuit een GGZ-instelling ontvangen. Het gaat nadrukkelijk om zorg en hulp of ondersteuning die niet voor een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering in aanmerking komt en die niet de bestaande familie- of burenhulp vervangt.

Het WijkLeerbedrijf biedt:

  • een ondersteunende rol bij het ontlasten van mantelzorgers;
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk;
  • mbo-studenten die dreigen uit te vallen een stageplaats in een veilige en vertrouwde omgeving.
  • deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om een dagritme op te doen en aan competenties en werknemersvaardigheden te werken.
  • deelnemers van niet-Nederlandse afkomst de kans hun vaardigheid in de Nederlandse taal te verbeteren, doordat ze veel in contact met de cliënten komen.

Meer info? Klik hier.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!