Vragen over
studiekosten

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Ben je ouder dan 18 jaar en volg je een voltijd mbo-opleiding? Dan heb je waarschijnlijk recht op een studentenreisproduct, oftewel gratis reizen in het weekend of doordeweeks. Op de website van DUO lees je hier alles over.

 

Heb ik recht op studiefinanciering? En waar kan ik meer informatie krijgen?

Mbo’ers hebben vanaf hun 18e recht op studiefinanciering. Daaraan zijn wel een paar voorwaarden verbonden. DUO legt dat perfect uit op hun website. Wil je nog meer uitleg, bel dan +31 55 599 99 99.

 

Welke bijkomende kosten kan ik verwachten?

Tijdens een informatiebijeenkomst worden de kosten besproken. Ben je daar niet bij geweest? Neem dan even contact op met het Klant Contact Centrum. Zij vertellen je dan precies waar je rekening mee kunt houden. Dat kan gemakkelijk per mail kcc@rocgilde.nl. Zorg wel dat je je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum vermeldt. Bellen kan ook via telefoonnummer +31884682000.

Kan ik in termijnen betalen?

Als je meer dan € 200,- moet betalen, kan dat in termijnen. Hiervoor download je het formulier doorlopende machtiging. Mail het ingevuld en ondertekend binnen 14 dagen na factuurdatum naar debiteuren@rocgilde.nl

Bedrijven kunnen niet in termijnen betalen.

Ik kan mijn opleiding niet betalen. Kan Gilde Opleidingen iets betekenen?

Bij Gilde Opleidingen denken wij graag met je mee. Ben jij nog geen 18 jaar en wil je een bol-opleiding volgen, maar kunnen jij of je ouders de opleiding niet betalen? Neem dan contact op met de Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen. Samen met Stichting Leergeld kijken wij of we iets voor je kunnen betekenen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Gilde Opleidingen geeft je de benodigde boeken in bruikleen.
  • Gilde Opleidingen scheldt de opleidingsspecifieke kosten kwijt. 


Regeling 'schoolkosten'

Hoe zit het met de nieuwe regeling ‘schoolkosten’?

Schooljaar 2019-2020 gaat de nieuwe regeling ‘schoolkosten’ in. Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten van deze regeling:

  • Gereedschappen en verbruiksmaterialen worden betaald door de school. Voor de opleidingen Kok en Wellness en Beauty worden adviezen afgegeven. Deze staan onder aan de pagina vermeld.
  • Beroepskleding koop je zelf.
  • Voor opleidingen op niveau 3 en 4 en sommige technische niveau 2-opleidingen heb je een laptop nodig. Klik hier voor de eisen van de laptop.
  • Vrijwillige vakschoolbijdragen zijn bedoeld voor excursies en andere extra activiteiten. Deze zijn vrijwillig. Als je niet wilt deelnemen aan de activiteiten krijg je een alternatief lesprogramma aangeboden. Je opleiding geeft je een overzicht van de activiteiten en de bijbehorende kosten.
  • Heb je onvoldoende financiële middelen, dan kan het Studentenfonds misschien helpen. Dit fonds bekijkt je persoonlijke situatie en helpt je met leenboeken, leenlaptop en andere zaken.
  • Extra: Gilde Opleidingen heeft bovenop de regeling ‘schoolkosten’ een boekengarantie. Boeken die je koopt voor je opleiding, maar waarvan achteraf aantoonbaar is dat deze niet gebruikt zijn in je opleiding (en dus onterecht in de boekenlijst zijn opgenomen), neemt Gilde Opleidingen tegen kostprijs terug. Melding van niet gebruikte boeken kun je doen bij het Meldpunt Leermiddelen.

 

Wanneer gaat de nieuwe regeling ‘schoolkosten’ in? 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaat vanuit het ministerie van OCW de nieuwe regeling van kracht, die ons als Gilde Opleidingen een aantal regels oplegt op het gebied van schoolkosten. Gilde Opleidingen was al volop bezig met het terugbrengen van schoolkosten voor onze studenten. De nieuwe regeling is in die zin een prima initiatief, omdat ook wij van mening zijn dat er voor jou volledige helderheid moet zijn over schoolkosten en dat wij er alles aan moeten doen om die kosten zo laag mogelijk te houden. 

Daarnaast zullen we ook in het komende schooljaar, in nauw overleg met de Studentenraad het thema ‘terugdringen schoolkosten’ en de invoering van de nieuwe regeling ‘schoolkosten’ hoog op de agenda houden. Met als uitgangspunt dat we helder, open en transparant willen zijn over onze schoolkosten. 

 

Wat betekent ‘basisuitrusting school’?

In de nieuwe regeling wordt door het ministerie van OCW de term ‘basisuitrusting school’ geïntroduceerd: dat wat jij nodig hebt om op school de opleiding te volgen en het examen te doen (inclusief gereedschappen). De regel is dat de school hiervoor zorgt. Dat is wat Gilde Opleidingen nu ook al doet en blijft doen. Gereedschap en verbruiksmaterialen om je opleiding te volgen zijn beschikbaar op school.

Dit houdt in dat er bijvoorbeeld hout is om te bewerken en te bouwen, metaal om mee te werken, koks en bakkers krijgen hun ingrediënten. Wij brengen hiervoor dus geen kosten in rekening. Ook het benodigde gereedschap om in je opleiding mee te werken is beschikbaar. Er gelden wel adviezen voor de opleidingen Wellness en Beauty. Deze staan onder aan de pagina vermeld.

Sommige gereedschappen horen zo sterk bij de uitrusting van de toekomstige vakman/vrouw dat wij adviseren deze wel in eigen bezit te hebben. Op basis van vrijwilligheid kunnen deze zelf aangeschaft worden. Denk bijvoorbeeld aan de gereedschapskist voor technici, messen voor de koks of scharen voor de kappers. Het zijn gereedschappen die je als toekomstig professional nodig hebt en die je nog vele jaren zult gebruiken als je eenmaal aan het werk bent.

 

Wat betekent ‘onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik’?

Een ander begrip in de nieuwe regeling is ‘onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik’. Dit kunnen zijn: boeken, softwarelicenties en een laptop. Hier horen ook sport- en werkkleding, veiligheidsschoeisel en -bril bij. Die koop je zelf en blijven van jou.

Beroepskleding schaf je zelf voor persoonlijk gebruik aan. Je hebt die nodig in je beroep, zowel in de opleiding als tijdens stage. Bepaalde beroepen vragen immers beroepskleding, die aan specifieke eisen moet voldoen (onder andere wat veiligheid betreft). Denk ook aan veiligheidsschoenen, veiligheidsbrillen en dergelijke. Ook vanuit het oogpunt van hygiëne is het niet wenselijk te werken met kleding/schoenen in bruikleen vanuit school. Je krijgt vanuit je opleiding een advies voor de aanschaf van de kleding en in een aantal gevallen bieden we een collectieve aankoop. Je bent niet verplicht van dit aanbod gebruik te maken en kunt ook zelf kleding aanschaffen die aan de benodigde specificaties voldoet. Waarschijnlijk ben je in de kennismakingsbijeenkomst met de opleiding hierover al geïnformeerd.

Voor sommige opleidingen heb je een laptop nodig. We willen nogmaals benadrukken dat in al onze opleidingen niveau 3 en 4 een laptop een zeer gewenst instrument is (in een aantal techniekopleidingen ook voor niveau 2). Nieuwe aanschaf is echter geen must. In veruit de meeste gevallen voldoet jouw huidige laptop. Ga dus niet (meteen) een nieuwe kopen en kijk hoever je komt met de laptop die je al hebt. Klik hier voor de eisen van de laptop.

Nieuw in het nieuwe schooljaar is de ‘boekengarantie’. Deze staat los van de door de minister aangekondigde regeling, maar is een garantie die we jou nu al willen bieden. Boeken die je koopt voor je opleiding, maar waarvan achteraf aantoonbaar is dat deze niet gebruikt zijn in je opleiding (en dus onterecht in de boekenlijst zijn opgenomen), worden door Gilde Opleidingen tegen kostprijs teruggenomen. Daarmee willen we aan jou als student in ieder geval de garantie bieden dat je geen onnodige boeken koopt. We kennen bij Gilde Opleidingen het Meldpunt Leermiddelen, waar studenten met ideeën en klachten over leermiddelen terechtkunnen. Afgelopen jaar kwamen daar gelukkig heel weinig meldingen binnen.

 

Kan ik nog andere kosten verwachten? 

Bovenop de ‘basisuitrusting school’ en ‘onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik’ kan de school extra activiteiten of faciliteiten aanbieden, die vrijwillig zijn, niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma én wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Hiervoor kan de school een bijdrage vragen. De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of faciliteiten is aan jou en kan dus nooit verplicht worden gesteld.

 

Advies opleidingen Wellness en Beauty

Voor deze opleidingen adviseren we de aanschaf van voorgeschreven materialen zoals eerder met de studenten gecommuniceerd is. Met name vanuit hygiënisch oogpunt is het gewenst gereedschappen en materiaal in eigen bezit te hebben. 

 

Advies opleiding Kok

Voor de koksopleiding adviseren we de aanschaf van een eigen messenset. Zoals gesteld op vrijwillige basis. Voor nieuwe studenten: ga nog geen messenset aanschaffen. In de eerste week van je nieuwe opleiding informeren we je over de mogelijke aanschaf van een eigen messenset.